Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. október 13. Hirdetés

2013. október 13. Szentháromság ünnepe u. 20. vasárnap

1. Vendégek köszöntése: A szolgálattevőket: Markku Rautiainen, finn testvérgyülekezetünk igazgató lelkészét és Zelenák József püspökhelyettest, a sepsiszentgyörgyi testvérgyülekezetünk lelkészét; egyházunk megjelent vezetőit, az önkormányzat képviselőit, köztük Hoffmann Tamás polgármester urat (aki köszöntőt is mond)…

2. Keresztelés: Az elmúlt héten megkereszteltük templomunkban Szenti Boglárka és Pecznik Zara Viktória kistestvéreinket. A Mindenható Isten őrizze őket szüleikkel együtt!

3. Temetés: Az elmúlt héten búcsúztunk el Hajba István (†68) testvérünktől. (Megemlékezés fél 11-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

4. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Hétfő délután 5 órától konfirmációi óra lesz.
– Hétfő délután 5 órától Szeverényi János tart alkalmat a régi Hifiseknek a gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45 órakor bibliaiskola ugyancsak a gyülekezeti teremben.
– Pénteken, 16.15-kor hittanóra lesz a gyülekezeti teremben
– Pénteken 19 órától a Középkör tartja következő alkalmát, az idei tanévben témánk: Jakab levele
– Az istentisztelet után mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk a tanácstermi közös agapéra – ahol egyúttal megtekinthető Olescher Tamás képzőművész: Parabolák, tekercsképek és oltárok című kiállítása! E helyről is hálás köszönetet mondunk az adományokért és mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a jubileumi Őszi Gyülekezeti Hétvégénkhez!

Néhány fontos információ: A kabátokat hagyjuk a templomban! A tanácsteremben, a templomtér-felöli asztalon diétás ételeket találunk.

– Amint arról korábbi hirdetéseink alkalmával, valamint a kifüggesztett választási hirdetményből is értesülhettek, jövő vasárnap, a fél 11-es istentiszteletet követően gyülekezetünk közgyűlést tart, amelyen felügyelő,- másodfelügyelő- és jegyzőválasztásra kerül sor.

A korábban ajánlásra nyitva álló időszak alatt leadott ajánlásokat a jelölőbizottság feldolgozta, kiértékelte. Sok személyre vonatkozóan érkezett ajánlás. A jelölőbizottság mindazon ajánlottakat megkereste, akikre legalább három ajánlás érkezett. Az ajánlásukat elfogadó személyekről – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – fényképes bemutatkozó anyag készült, ezek példányait az iratterjesztésnél tanulmányozhatják a kedves Testvérek.

Ezúton adunk tájékoztatást arról is, hogy a presbitérium – figyelemmel az egyházi bíróság közelmúltban hozott határozatára – annak a választói névjegyzéknek az alkalmazásáról döntött, amely a 2013. június 16. napján tartott választáskor hatályos állapotot rögzítette.

Kérjük a Testvéreket, hogy a jövő heti istentiszteletet követően vegyenek részt a közgyűlésen is.

– A Fraknó utcai szeretetszolgálat munkatársai kérik, hogy aki teheti adományozzon a hajléktalanoknak férfi, nagy méretű téli ruhát, zoknit, cipőt, alsóneműt, de szívesen fogadnak takarókat, pokrócokat és ágynemű huzatot is. Kérik továbbá, hogy kis méretű női holmit, illetve nyári ruhákat most már ne vigyenek, mert nem tudják hol tárolni azokat. Bárminemű tartós élelmiszernek is nagyon örülnének.

5. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

6. Egyéb:
– Gyülekezetünk diakóniai-látogatói csoportja új munkatársakat keres. Érdeklődni Missura Tiborné testvérünknél lehet.
– Hoffmann Tamás polgármester köszöntése

7. Offertórium:
¬- A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 12.975,- Ft, a Bocskai úton tartott négy istentiszteleten 33.560.- Ft volt. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)