Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. szeptember 29. Hirdetés

2013. szeptember 29. Szentháromság ünnepe u. 18. vasárnap

1. Temetés: Az elmúlt héten búcsúztunk el Ács Lászlóné sz: Gór Magdolna (†81) és Dr. Korompay Györgyné sz. Várallyai Edit (†89) testvéreinktől. (Megemlékezés fél 11-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Hétfő délután 5 órakor konfirmációi oktatás lesz a gyülekezeti teremben. Várjuk a 12 évnél idősebb gyermekeket a konfirmációi órára.
– Kedden 18 órakor presbiteri ülés lesz.
– Szerdán 16.45 órakor bibliaiskola, melyen folytatjuk a Jelenések könyvének megismerését.
– Csütörtökön 19 órától imaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Pénteken, 16.15-kor hittanóra lesz a gyülekezeti teremben. Az istentiszteleti felolvasók következő alkalma (IFA) pedig 18.30 órakor kezdődik az irodában, melyre azon testvéreinket hívjuk és várjuk szeretettel, akik egyszer-egyszer szívesen olvasnának igét vagy imádságot a 10.30-as istentiszteleten.
– Szombaton 16.30- tól szeretetetvendégség lesz a tanácsteremben. Vendégünk Dr. Schneller István építész, egyetemi tanár lesz, aki Szakrális terek alakváltozásai – mai templomok címmel tart előadást.
– Jövő vasárnap családi istentisztelet lesz 9.30-tól a templomunkban
– Mához két hétre, templomunk 85. születésnapja alkalmából, október 11-13. tartjuk idei Őszi Gyülekezeti Hétvégénket, melyre vendégek érkeznek erdélyi és finn testvérgyülekezetünkből. A részletes program olvasható hirdetőtábláinkon. Ezen a vasárnapon (itt) a Bocskai úton csak 10.30 órakor tartunk istentiszteletet, melyen finn testvérgyülekezetünk igazgató lelkésze, Markku Rautiainen szolgál igehirdetéssel. Egyben kérjük testvéreink segítségét a vasárnapi közös ebéd szép rendben történő lebonyolításához. Természetbeni vagy anyagi felajánlásainkat a szokott módon az iratterjesztésben elhelyezett íveken tehetjük meg.
– A Magyarországi Evangélikus Egyház Bírósága 2013. július hó 30. napján meghozott ítéletével a 2013. június 30.-án megtartott felügyelő-, másodfelügyelő- és jegyzőválasztás eredményét teljes mértékben megsemmisítette és az egyházközséget új eljárás lefolytatására utasította.
A bíróság ítéletében foglaltaknak, valamint Egyházunk törvényi rendelkezéseinek elegét téve az új választás megtartásának előkészületei megtörténtek. A megismételt választási eljárás keretében a Kedves Testvérek ismételten bárkire leadhatják ajánlásaikat a Templom iratterjesztésénél, valamint – a korábbi gyakorlattól eltérően – a Farkasréti Templomban is kihelyezett gyűjtődobozokban. A gyűjtődoboz mellett nagyobb számban találhatók ajánlószelvények. Az urnák zárására ma kerül sor, a választás pedig október 20-án, a 10.30-as istentisztelet után lesz. További információkat a kijáratnál elhelyezett választási hirdetményben olvashatnak.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Gyülekezetünk diakóniai-látogatói csoportja új munkatársakat keres. Érdeklődni Missura Tiborné testvérünknél lehet.

5. Offertórium:
¬- A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 13.545,- Ft, a Bocskai úton 48.890.- Ft ( 35.390,- + 13.500,- Ft) volt. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10)