Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. szeptember 1. Hirdetés

2013. szeptember 1. Szentháromság ünnepe u. 14. vasárnap

1. Temetés: Az elmúlt héten búcsúztunk el Bucher József (83†) és Szepesfalvy Richárd (87†) testvéreinktől. Ugyancsak ma emlékezünk meg az egy évvel ezelőtt elhunyt Ntü. Brebovszky Gyula (†) ill. a két éve elhunyt Dr. Borsy Kinga (†67) testvéreinkről. (Megemlékezés fél 11-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Kedden este 18 órakor szerkesztőbizottsági ülése lesz irodánkban.
– Csütörtökön 19 órától imaközösség lesz a gyülekezeti teremben
– Szombaton 9.30 órától presbiteri napot tartunk a gyülekezeti teremben.
– Szeptember 14-én, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is megrendezzük a Nyitott Templomok Éjszakáját, melynek mottója: Asszonyok, szentségek, imák. A részletes program olvasható a hirdetőtáblákon, a honlapon illetve az iratterjesztés asztaláról szórólapon elvihető.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Múlt vasárnap délután beiktattuk hivatalába megválasztott parókus lelkészünket, Gáncs Tamást. Az iktatás szolgálatát Bence Imre esperes, az igehirdetés szolgálatát Dr. Fabiny Tamás püspök végezte
– Gyülekezetünk diakóniai-látogatói csoportja új munkatársakat keres. Érdeklődni Missura Tiborné testvérünknél lehet.

5. Offertórium:
– A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 8.800,- Ft, a Bocskai úton pedig, 60.875.-Ft volt. Mai adományainkkal az evangélikus közoktatást támogatjuk. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)