Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. augusztus 11. Hirdetés

2013. augusztus 11. Szentháromság ünnepe u. 11. vasárnap

1. Esketés:
Az elmúlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Szeverényi Áron és Hanselmann Franciska, ill. Ecker Dániel és Wagner Zita. Isten áldása kísérje őket a közös életúton!

2. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Életet, nyári Hírlevelünket és egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

4. Egyéb:
– Életének 85 évében elhunyt Kurek Sándor (†) testvérünk, gyülekezetünk hűséges tagja. Temetése augusztus 16-án, pénteken 11 órakor lesz a budafoki temetőben. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
– Ezúton is értesítjük az érintetteket és minden kedves testvérünket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék az akadálymentesítés miatt áthelyezésre kerülnek az új részbe. Ezért előreláthatólag augusztus 20-ig az urnatemető nem látogatható. Szíves megértésüket kérjük és köszönjük!

5. Offertórium:
¬- A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 11.235,- Ft, a Bocskai úton pedig 15.015,-Ft volt. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: „Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” (1Pt 5,5)