Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. augusztus 4. Hirdetés

2013. augusztus 4. Szentháromság ünnepe u. 10. vasárnap

1. Alkalmaink:
– Holnap, délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

2. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

3. Egyéb:
– Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék az akadálymentesítés miatt áthelyezésre kerülnek az új részbe. Ezért hétfőtől két hétig, augusztus 20-ig az urnatemető nem látogatható.

– Szomorú szívvel tudatjuk a gyászoló család kérésére, hogy július 25-én, életének 94. életévében elhunyt Dr. Erdélyi Istvánné született Habersack Gerda a Deák Téri Evangélikus Leánygimnázium utolsó tanára, aki 1954-től, 10 évig volt gyülekezetünk tagja. Temetése augusztus 6-án 14.15-kor lesz a farkasréti temetőben. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!

4. Offertórium:
- A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 11.300,- Ft, a Bocskai úton pedig 16.325,-Ft volt. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.” (Zsolt 33,12)