Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. július 28. Hirdetés

2013. július 28. Szentháromság ünnepe u. 9. vasárnap

1. Keresztelő:
– Az elmúlt héten kereszteltük meg Böröczky Ábel kistestvérünket. Isten áldja és őrizze őt szüleivel és családjával együtt!

2. Esketés:
– Tegnap fogadott örök hűséget egymásnak Mihály Angella és Kása Dezső testvérünk valamint Horváth Lídia és Tóthfalussy András testvérünk. A házasságot szerző Isten áldja meg őket a közös életúton!

3. Temetés:
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Dr. Ambrózy Pál János (†80), Prőhle Sarolta (†61) és Horváth Lajos Györgyné szül: Rezutsek Ilona (†89) testvéreinktől (Megemlékezés 10.30-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

4. Alkalmaink:
– Holnap, délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Csütörtökön 19 órakor az imaközösség alkalma lesz a gyülekezeti teremben.

5. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.

6. Egyéb:
– Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék a tervezett akadálymentesítés miatt a közeljövőben áthelyezésre kerülnek az új részbe. Az áthelyezésre az egyházközség képviselő-testületének döntése alapján kerül sor, amely nem jár az urnák egymáshoz viszonyított helyének, valamint a fülkék előlapján található megjelölések megváltoztatásával. Az áthelyezett temetési hely használati ideje sem változik az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest. Az urnafülkék áthelyezésének költségeit az egyházközség viseli. További információk a lelkészi hivatalban kaphatók.

7. Offertórium:
– A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 19.750,- Ft, a Bocskai úton pedig 42.850,-Ft volt. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b)