Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. július 14. Hirdetés

2013. július 14. Szentháromság ünnepe u. 7. vasárnap

1. Esketés: A tegnapi napon fogadtak templomunkban egymásnak hűséget Lukácsi Péter és Hézer Judit. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!
2. Temetés:
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Arleth Zsuzsanna (†65) és Bagi István (†81) testvéreinktől (Megemlékezés 10.30-kor). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
3. Alkalmaink:
– Holnap, délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
4. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
5. Egyéb:
– Kerületi elnökség levelének felolvasása…
– Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék a tervezett akadálymentesítés miatt a közeljövőben áthelyezésre kerülnek az új részbe. Az áthelyezésre az egyházközség képviselő-testületének döntése alapján kerül sor, amely nem jár az urnák egymáshoz viszonyított helyének, valamint a fülkék előlapján található megjelölések megváltoztatásával. Az áthelyezett temetési hely használati ideje sem változik az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest. Az urnafülkék áthelyezésének költségeit az egyházközség viseli. További információk a lelkészi hivatalban kaphatók.

6. Offertórium:
– A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 11.275,- Ft, a Bocskai úton pedig 19.080,-Ft volt. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét ige így szól hozzánk: „Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek!”(Ef 2,19)