Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. július 07. hirdetés

2013. július 07. Szentháromság ünnepe u. 6. vasárnap

1. Temetés:
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Dr. Káldosi Rudolf (†92) testvérünktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
2. Alkalmaink:
– Holnap, délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
3. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
4. Egyéb:
– Vendégeink, az Európai Egyházak Konferenciája delegátusainak köszöntése…
– Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék a tervezett akadálymentesítés miatt a közeljövőben áthelyezésre kerülnek az új részbe. Az áthelyezésre az egyházközség képviselő-testületének döntése alapján kerül sor, amely nem jár az urnák egymáshoz viszonyított helyének, valamint a fülkék előlapján található megjelölések megváltoztatásával. Az áthelyezett temetési hely használati ideje sem változik az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest. Az urnafülkék áthelyezésének költségeit az egyházközség viseli. További információk a lelkészi hivatalban kaphatók.
– A múlt vasárnap közgyűlésen megválasztott új tisztségviselők beiktatására egyelőre nem kerülhet sor, mert a törvényes határidőben a lebonyolított választást érintő panasz érkezett az egyházi bírósághoz. Ezért annak jogerős elbírálásáig a választás eredményét nem lehet kész tényként kezelni.
– Gyülekezetünk lelkésze, Blázy Árpád ugyanakkor a múlt vasárnapi választást követően lemondott igazgatói tisztségéről. Indoklását idézzük: „több mint 12 éve vagyok a kelenföldi gyülekezet meghívott és megválasztott lelkésze, ebből eddig 8 évet igazgattam, amiből az utolsó 5-öt elnöktársammal, dr. Ittzés Andrással közösen. Bevallom, hozzá hasonlóan magam is belefáradtam az igazgatásba. Ezért a szolidaritás mellett így kívánja ezt mind a tisztesség, mind a mai közgyűlés eredménye és az elmúlt hónapok gyülekezeti eseményei.”
5. Offertórium:
- A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 19.750,- Ft, a Bocskai úton pedig 42.850,-Ft volt. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: „Így szól az Úr, a te Teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”(Ézs 43,1)