Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. június 30. Hirdetés

2013. június 30. Szentháromság ünnepe u. 5. vasárnap

1. Esküvő:
– Az elmúlt héten fogadtak egymásnak hűséget Safranyik László és Takács Emőke. A házasságot szerző Isten áldja és őrizze őket közös életútjukon.
2. Temetés:
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Szilassy Jánosné sz: Vásárhelyi Zsuzsanna (†87) (Megelm.: 10.30), Molnár Tibor (†61) (Megeml.: 18.00), valamint emlékezünk az 1996-ban elhunyt Szikora Lászlóné sz: Kocsondy Alice-ről. (Megeml.: 10.30). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
3. Alkalmaink:
– Holnap, délelőtt 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.
– Csütörtökön, július 4-én este 7 órakor imaközösség lesz a gyülekezeti teremben.
4. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
5. Egyéb:
– Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék a tervezett akadálymentesítés miatt a közeljövőben áthelyezésre kerülnek az új részbe. Az áthelyezésre az egyházközség képviselő-testületének döntése alapján kerül sor, amely nem jár az urnák egymáshoz viszonyított helyének, valamint a fülkék előlapján található megjelölések megváltoztatásával. Az áthelyezett temetési hely használati ideje sem változik az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest. Az urnafülkék áthelyezésének költségeit az egyházközség viseli. További információk a lelkészi hivatalban kaphatók.
6. Offertórium:
¬- A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 18.550,- Ft, a Bocskai úton pedig 62.140,-Ft volt, mely összeget az árvíz okozta károk helyreállítására továbbítottunk. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.”(Ef 2,8)