Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. június 23. Hirdetés

2013. június 23. Szentháromság ünnepe u. 4. vasárnap

1. Keresztelő:
– Az elmúlt héten kereszteltük meg Thrane-Nielsen Krompaszky Sophie Anna kistestvérünket. Isten áldja és őrizze őt szüleivel és családjával együtt!
2. Temetés:
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Nagy Béláné sz: Hencz Terézia (†95), Esztergály Gyula Derzső (†95) (megemlékezés 10,30-kor!) és Csernák Hugóné sz: Fábri Ilona (88) (megemlékezés Fréten 9-kor) testvéreinktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
3. Alkalmaink:
– Holnap, délelőtt 10 órakor a bibliaórát a tanácsteremben tartjuk.
– Jövő vasárnap felügyelő-, másodfelügyelő-, ill. jegyző-választást tartunk. A jelöltekről bemutatkozást olvashatunk, amit az iratterjesztésből elvihetünk.
– Holnap kezdődik és péntekig tart idei napközis hittantáborunk!
4. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.
5. Egyéb:
– Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék a tervezett akadálymentesítés miatt a közeljövőben áthelyezésre kerülnek az új részbe. Az áthelyezésre az egyházközség képviselő-testületének döntése alapján kerül sor, amely nem jár az urnák egymáshoz viszonyított helyének, valamint a fülkék előlapján található megjelölések megváltoztatásával. Az áthelyezett temetési hely használati ideje sem változik az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest. Az urnafülkék áthelyezésének költségeit az egyházközség viseli. További információk a lelkészi hivatalban kaphatók.
6. Offertórium:
¬- A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 8.635,- Ft, a Bocskai úton pedig 33.525,-Ft volt, illetve az árvízkárosultaknak eddig 27.280,-Ft érkezett. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége kérésre a mai offertóriumot az árvízkárosultak megsegítésére és az elhárítási munkálatok költségeinek enyhítésére ajánlják fel. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”(Gal 6,2)