Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. június 16. Hirdetés

2013. június 16. Szentháromság ünnepe u. 3. vasárnap

1. Keresztelés:

– A tegnapi napon megkereszteltük Miklóssy Luca és Miklóssy Panni valamint Varga Linda Nóra kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket, szeretteikkel együtt!

2. Alkalmaink:

– A mai 10.30-as istentisztelet után lelkészválasztó közgyűlést tartunk, melyen a presbitérium és a képviselőtestület ajánlása alapján jelenlegi beosztott lelkészünk, Gáncs Tamás – meghívás alapján történő – parókussá választására kerül sor. A jelenléti ív aláírására és a szavazócédulák átvételére az istentisztelet után lesz mód a tanácsteremben.
– Június 30-án felügyelő-, másodfelügyelő-, ill. jegyző-választást tartunk. Az ajánlások gyűjtésének határideje: június 16., azaz a mai nap. Kérjük a testvéreket, hogy ajánlásaikat a templom iratterjesztésénél, valamint a lelkészi hivatalban elhelyezett dobozokba szíveskedjenek leadni. Lehetőség van arra is, hogy ajánlásukkal írásban közvetlenül a Választási és Jelölő Bizottság tagjait keressék meg.
– Idén, június 24–28. között tartjuk napközis hittantáborunkat! Jelentkezni a kijáratnál található jelentkezési íven lehet. Jelentkezési határidő szintén június 16., azaz szintén a mai nap. Kérjük a 2.000,- Ft-os előleget a lelkészi hivatalban vagy az iratterjesztési asztalnál befizetni!

3. Iratterjesztés:

– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.

4. Egyéb:

– Köszönetet mondunk zenekarunk két kiváló hegedűsének, Hoós Andreának és Beczner Barbarának, akik Arcangelo Corelli templomi szonátáiból játszottak az istentiszteleten.
– Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy a kelenföldi evangélikus templom urnatemetőjének fiatorony alatti, köríves részéből az urnafülkék a tervezett akadálymentesítés miatt a közeljövőben áthelyezésre kerülnek az új részbe. Az áthelyezésre az egyházközség képviselő-testületének döntése alapján kerül sor, amely nem jár az urnák egymáshoz viszonyított helyének, valamint a fülkék előlapján található megjelölések megváltoztatásával. Az áthelyezett temetési hely használati ideje sem változik az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest. Az urnafülkék áthelyezésének költségeit az egyházközség viseli. További információk a lelkészi hivatalban kaphatók.
– Június 22-én, szombaton Országos Férfimissziói Nap lesz tanácstermünkben. További részletek a Hirdetőtáblán.

5. Offertórium:

– A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége azzal a kéréssel fordul a gyülekezetek tagjaihoz, hogy a 2013. június 23-án, vasárnap összegyűjtött offertóriumot az árvízkárosultak megsegítésére és az elhárítási munkálatok költségeinek enyhítésére ajánlják fel. Előkészítettünk már egy dobozt, amelybe ki-ki elhelyezheti erre szánt adományát akár már most vasárnap is.
– A múlt vasárnap offertóriuma Fréten 15.100,- Ft, a Bocskai úton pedig 29.760,-Ft volt. A mai adomány a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”(Lk 19,10)