Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. június 9. Hirdetés

2013. június 9. Szentháromság ünnepe u. 2. vasárnap

1. Keresztelés:
– Az elmúlt héten megkereszteltük Hézer Judit felnőtt testvérünket. Isten áldása kísérje őt, szeretteivel együtt.

2. Esketés:
– A tegnapi napon fogadott örök hűséget egymásnak Héja Gábor és Bence Zsófia testvéreink. A házasságot szerző Isten áldja meg az ifjú párt a közös életúton!

3. Alkalmaink:
– Pénteken 19 órakor tartja grillezéssel egybekötött záró alkalmát a Középkör a templomkertben
– Jövő vasárnap a 10.30-as istentisztelet után lelkészválasztó közgyűlést tartunk, melyen a presbitérium és a képviselőtestület ajánlása alapján jelenlegi beosztott lelkészünk, Gáncs Tamás – meghívás alapján történő – parókussá választására kerül sor. A jelenléti ív aláírására és a szavazócédulák átvételére mód van már az istentisztelet előtt is a tanácsteremben.
– Június 30-án felügyelő-, másodfelügyelő-, ill. jegyző-választást tartunk. Az ajánlások gyűjtésének határideje: június 16. Kérjük a testvéreket, hogy ajánlásaikat a templom iratterjesztésénél, valamint a lelkészi hivatalban elhelyezett dobozokba szíveskedjenek leadni. Lehetőség van arra is, hogy ajánlásukkal írásban közvetlenül a Választási és Jelölő Bizottság tagjait keressék meg.
– Idén, június 24–28. között tartjuk napközis hittantáborunkat! Jelentkezni a kijáratnál található jelentkezési íven lehet. Jelentkezési határidő: június 16. Kérjük a 2.000,- Ft-os előleget a határidőig a lelkészi hivatalban befizetni.

4. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.

5. Egyéb:
– A választói névjegyzék több példányban megtalálható az iratterjesztési asztalon. Kérjük, hogy ki-ki sajátmagát ellenőrizze, és ha kell, bátran javítson a névjegyzékben.

6. Offertórium:
– Az offertórium Fréten 11. 410,- Ft, a Bocskai úton pedig 54.410,-Ft volt. A mai adományainkkal a nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek, és árvák megsegítésére gyűjtjük az offertóriumot. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A heti ige így szól hozzánk: Krisztus mondja: ”Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”(Mt 11,28)