Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. június 2. Hirdetés

2013. június 2. Szentháromság ünnepe u. 1. vasárnap

1. Temetés:
– Május 23-án búcsúztunk el Szalay Miklósné sz: Kessler Gyöngyitől (†83). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
2. Alkalmaink:
– Kedden 18 órától presbiteri ülés lesz a tanácsteremben.
– Szintén kedden este 20.30-tól apakör lesz a gyülekezeti teremben.
– Csütörtökön 19 órakor az imaközösség alkalma lesz a gyülekezeti teremben.
– Péntek 18.30 órától az IFA (Istentiszteleti Felolvasók Alkalma) tartja tanévzáró alkalmát. Hívjuk mindazon testvéreinket, akik egyszer-egyszer szívesen olvasnának fel igét vagy imádságot a 10.30-as IT-ken.
– Szombaton 15 órai kezdéssel templomunkban köt egymással házasságot Héja Gábor és Bence Zsófia testvéreink. A házasságot szerző Isten áldja meg az ifjú párt a közös életúton!
– Június 16-án a 10.30-as istentisztelet után lelkészválasztó közgyűlést tartunk, melyen a presbitérium és a képviselőtestület ajánlása alapján jelenlegi beosztott lelkészünk, Gáncs Tamás – meghívás alapján történő – parókussá választására kerül sor.
– Június 30-án felügyelő-, másodfelügyelő-, ill. jegyző-választást tartunk. Az ajánlások gyűjtésének határideje június 16. Kérjük a testvéreket, hogy ajánlásaikat a templom iratterjesztésénél, valamint a lelkészi hivatalban elhelyezett dobozokba szíveskedjenek leadni. Lehetőség van arra is, hogy ajánlásukkal írásban közvetlenül a Választási és Jelölő Bizottság tagjait keressék meg.
– Idén, június 24–28. között tartjuk napközis hittantáborunkat! Jelentkezni a kijáratnál található jelentkezési íven lehet. Jelentkezési határidő: június 16.
3. Iratterjesztés:
– Nyári gyülekezeti Hírlevelünket és az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.
4. Egyéb:
– A választói névjegyzék több példányban megtalálható az iratterjesztési asztalon. Kérjük, hogy ki-ki sajátmagát ellenőrizze, és ha kell, bátran javítson a névjegyzékben.
5. Offertórium:
– Szeretnénk megköszönni a konfirmandusok családjainak a 63.000,- Ft-os adományát, melyet Bibliák, énekeskönyvek pótlására fogunk fordítani!
– Az offertórium Fréten 12.650,- Ft, a Bocskai úton pedig 67.115,-Ft volt. A mai adományainkkal a gyülekezet céljait szolgáljuk. Már most hirdetjük, hogy a jövő vasárnap a nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek, és árvák megsegítésére gyűjtjük az offertóriumot. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A heti ige így szól hozzánk: Krisztus mondja: ”Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el.”(Lk 10,16)