Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. május 26. Hirdetés

2013. május 26. Szentháromság ünnepe

1. Keresztelő:
– Az elmúlt héten kereszteltük meg Pusztay Hajnal kistestvérünket. Isten áldja és őrizze őt szeretteikkel együtt!
2. Esketés:
– Tegnap fogadott örök hűséget egymásnak Tóth Enikő és Mayer Balázs testvérünk. A házasságot szerző Isten áldja meg őket a közös életúton!
3. Alkalmaink:
– Hét közbeni alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva, melyeket megtalálunk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Holnap este 19.30-kor a hétfői felnőtt ifjúság grillezéssel egybekötött záró alkalma lesz a templomkertben, a szerdai bibliaiskola úrvacsorával egybekötött tanévzáró alkalma pedig szerdán 16.45 órakor.
– Jövő vasárnap, 9.30-tól tanévzáró családi istentiszteletet is tartunk templomunkban.
– Június 16-án a 10.30-as istentisztelet után lelkészválasztó közgyűlést tartunk.
– Idén, június 24–28. között tartjuk napközis hittantáborunkat! Jelentkezni a kijáratnál található jelentkezési íven lehet.
4. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.
5. Egyéb:
– A választói névjegyzék megtalálható az iratterjesztési asztalon
– Talán többen észrevették már, hogy templomunk bejárata mellől másfél hete ellopták az Ordass-reliefet. A márványtábla összetört darabjait Bajtai Sándor testvérünk megtalálta templomkertben, azaz szinte biztosra vehető az, hogy egyszerűen „fémgyűjtési cél” vezette az elkövetőket. Gyülekezetünk feljelentést tett a rendőrségen.
– A Deák Téri Evangélikus Leánygimnázum volt növendékei ismét találkozhatnak egymással 2013. május 31-én, pénteken délután fél négy órától. (További részletek a. hirdetőtáblán.)
6. Offertórium:
Az offertórium Pünkösd ünnepén Fréten 23.615,- Ft, a Bocskai úton padig 72.565,-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A heti ige így szól hozzánk: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!”(Zak 4,6)