Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. május 19. Hirdetés

2013. május 19. Pünkösd ünnepe

1. Keresztelő:
– Az elmúlt héten kereszteltük meg Gáncs Máté kistestvérünket. Isten áldja és őrizze őt szeretteikkel együtt!
2. Esketés:
Tegnap fogadott örök hűséget egymásnak Sulyok Petra és Nyéki Csaba testvérünk. A házasságot szerző Isten áldja meg őket a közös életúton!
3. Megemlékezés:
Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Fekete Ervin (†70) testvérünket. (Megemlékezés a 10.30-as istentiszteleten.) Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

4. Alkalmaink:
– Hét közbeni alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva, melyeket megtalálunk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– A holnapi napon Pünkösd ünnepének második napján itt Kelenföldön 8 órakor és 10.30-kor, Farkasréten pedig 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet! A holnapi 10.30-as istentisztelet keretében újra lesz „örömzenélés”. Hívunk minden kedves testvérünket – hangszereseket, énekeseket egyaránt – a karzaton 9.15-kor kezdődő próbára.
– Jövő hétvégén tartjuk az idei konfirmációt. Szombaton 17 órától lesz a konfirmandusok beszámolója a tanácsteremben, vasárnap pedig a 10.30-kor kezdődő konfirmációi istentiszteletre szeretettel hívjuk a jubiláló: 10, 20, 25, 30 stb. évvel ezelőtt konfirmálkodott testvéreinket is megerősítő áldásvételre.
– Idén, június 24–28. között tartjuk napközis hittantáborunkat! Jelentkezni a kijáratnál található jelentkezési íven lehet.

5. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat ugyancsak szórólapon megtaláljuk az iratterjesztésben.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.

6. Egyéb:
– A választói névjegyzék megtalálható az iratterjesztési asztalon
– Püspöki körlevél felolvasása

7. Offertórium:
Az offertórium Fréten 18.265,- Ft, a Bocskai úton 57.065,-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A heti ige így szól hozzánk: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.”(Zak 4,6)