Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. május 12. Hirdetés

2013. május 12. Húsvét ünnepe u. hatodik vasárnap

1. Keresztelő:
– Az elmúlt héten kereszteltük meg Szabó Márton, Juhász Balázs és Burján Barnabás kistestvéreinket. Isten áldja és őrizze őket szeretteikkel együtt!

2. Alkalmaink:
– Hét közbeni alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva, melyeket megtalálunk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Hétfőn este fél 8-tól asszonykör lesz a hittanteremben.
– Kedden délelőtt 10 órától kismamakört tartunk.
– Kedden 18 órától képviselőtestületi ülés lesz a tanácsteremben, melynek egyik fő napirendi pontja a lelkészválasztás. A 2012-es évről szóló lelkészi beszámolókat pedig az elektronikus levelezővel nem rendelkező testvéreink névre szólóan elvihetik az iratterjesztésből.
– Szerdán 19 órától a Hírlevél szerkesztősége tart ülést.
– Idén, június 24–28. között tartjuk napközis hittantáborunkat! Jelentkezni a kijáratnál található jelentkezési íven lehet.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat ugyancsak szórólapon megtaláljuk az iratterjesztésben.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.

4. Egyéb:
– Már most hirdetjük, hogy az idei konfrimáció két hét múlva lesz: május 25–26-án. Szeretettel hívjuk a jubiláló: 10, 20, 25, 30 stb. évvel ezelőtt konfirmálkodott testvéreinket is a fél 11-kor kezdődő ünnepi istentiszteletre megerősítő áldásvételre.
– Megérkezett a fóti Kántorképző Intézet meghívója a nyári tanfolyamokra. További részletek a Hirdetőtáblán!

5. Offertórium:
Az offertórium Fréten 10.650,- Ft, a Bocskai úton 45. 460,-Ft volt. A mai kötelező offertórium a misszió céljára szolgáló offertórium. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A heti ige így szól hozzánk: „Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”(Jn 12,32)