Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. május 5. Hirdetés

2013. május 5. Húsvét ünnepe u. ötödik vasárnap

1. Keresztelő:

– Az elmúlt héten kereszteltük meg Szabó Zalán kistestvérünket. Isten áldja és őrizze őt szeretteivel együtt!

2. Alkalmaink:

– Hét közbeni alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva, melyeket megtalálunk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Kedden 18 órától presbiteri ülés lesz a tanácsteremben.
– Csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén, este 18 órától istentiszteletet tartunk.
– Pénteken este 19 órától tartjuk a Középkör soron következő alkalmát, a gyülekezeti teremben. Az idei tanévben az újszövetségi apokrifekkel foglalkozunk. Mostani témánk Júdás evangéliuma lesz.
– Idén Kazincbarcika ad otthont egyházkerületünk missziói napjának május 11-én. Az egyházmegye külön buszt indít, mely ingyen vehető igénybe, de az ebéd költségeit kinek-kinek magának kell állnia! Jelentkezés a lelkészi hivatalon keresztül. További részletek a kihelyezett plakátokon!
– Május 14-én kedden 18 órától képviselőtestületi ülés lesz a tanácsteremben
– Idén, június 24-28. között tartjuk napközis hittantáborunkat! Jelentkezni a mai naptól lehet a kijáratnál található jelentkezési íven.

3. Iratterjesztés:

– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat ugyancsak szórólapon megtaláljuk az iratterjesztésben.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.

4. Egyéb:

– Gyülekezetünk kibővített elnökségének két tagja Ittzés András felügyelő (június 30-ai hatállyal) és Inotainé Sólyom Éva másodfelügyelő (azonnali hatállyal) lemondtak tisztségükről. Megköszönve eddigi szolgálataikat a Mindenható végtelen kegyelmébe és irgalmába ajánljuk gyülekezetünket.
– Megérkezett a fóti Kántorképző Intézet meghívója a nyári tanfolyamokra. További részletek a Hirdetőtáblán
– Kelenföldi gyülekezet bérbe kívánja adni az irodák fölötti, Bocskai útra néző 2 és fél szobás, étkezős, cirkófűtéses, felújított állapotban levő lakását.
Az épület egyházi jellegére való tekintettel különösen fontos a bérlő megbízhatósága. Érdeklődni a lelkészi hivatal telefonszámain (361 21 59; 20 824 29 07) vagy annak E-mail címen (kelenfold@lutheran.hu) lehet.

5. Offertórium:

Az offertórium Fréten 15.300,- Ft, a Bocskai úton 28. 310,-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Már most hirdetjük, hogy a jövő heti kötelező offertórium a misszió céljára szolgáló offertórium. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A heti ige így szól hozzánk: „Szüntelenül imádkozzatok.”(1Thessz 5,17)