Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. április. 21. Hirdetés

2013. április. 21. Húsvét ünnepe u. harmadik vasárnap

1. Megemlékezés:
– A 10.30-kor kezdődő istentiszteletünkön emlékezünk meg imádságban előrement testvérünkről, Könnyű Pálné sz. Zsirai Margit (†95), valamint Tóthné Gaál Zsuzsa (†72) testvérünkről, akit immár egy éve kísértünk el utolsó földi útjára. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– Hét közbeni alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva, melyeket megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– A ballagás miatt kivételesen egy héttel korábban, április 26-án, most péntek 18.30 órakor tartja az IFA (Istentiszteleti Felolvasók Alkalma) következő összejövetelét irodánkban.

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat ugyancsak szórólapon megtaláljuk az iratterjesztésben.
– A Fraknó utcai szeretetszolgálatunk szívesen fogad bármi nemű tartós élelmiszert, melyet elhelyezhetünk az iratterjesztési asztal alatt lévő kosárban.

4. Egyéb:
– Kelenföldi gyülekezet bérbe kívánja adni az irodák fölötti, Bocskai útra néző 2 és fél szobás, étkezős, cirkófűtéses, felújított állapotban levő lakását. Az épület egyházi jellegére való tekintettel különösen fontos a bérlő megbízhatósága. Érdeklődni a lelkészi hivatal telefonszámain (361 21 59; 20 824 29 07) vagy annak E-mail címen (kelenfold@lutheran.hu) lehet.

5. Offertórium:
Az offertórium Fréten 9.010,- Ft, a Bocskai úton 37. 035,-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A heti ige így szól hozzánk: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”(2Kor 5,17)