Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. április. 14. Hirdetés

2013. április. 14. Húsvét ünnepe utáni második vasárnap

1. Köszöntés:
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jó pásztor vasárnapján, és a gyülekezet felügyelőjeként szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.

2. Alkalmaink:
– Az előttünk álló programokról hirdetem, hogy a bibliaórák, ifjúsági órák, cserkészfoglalkozások, próbák és egyéb gyülekezeti alkalmak ezen a héten is a szokott rendben lesznek megtartva.
– Kedden 18 órakor képviselő-testületi ülést tartunk a tanácsteremben. Egyéb témák mellett napirenden szerepel a lelkészválasztás előkészítése, valamint a lelkészi beszámolók meghallgatása és megvitatása. Az ímélcímmel nem rendelkező képviselő-testületi tagok az írásos előterjesztéseket átvehetik az iratterjesztésben, de szeretettel hívunk mindenki mást is erre az alkalomra!
– Péntektől tartjuk a tavaszi gyülekezeti hétvégénket Balatonszárszón. A részletes programot tartalmazó szórólap szintén elvihető az iratterjesztésből!
– Az itthon maradó testvéreket jövő vasárnap a szokásos zenés istentiszteletre hívjuk templomunkba. A fél 11-es istentiszteleten 3 felnőtt testvérünk keresztelője mellett egy Németországból hozzánk látogató fuvósegyüttes fog szolgálni.

3. Egyéb, iratterjesztés, offertórium:
– További témákra áttérve hirdetem, hogy szeretetszolgálatunk – mely minden kedden délután 2 és 5 óra között várja a rászorultakat a 11. kerületi Fraknó utca 32. szám alatt található épületben – szeretettel kéri, hogy mindazok, akik megtehetik, pénzbeli vagy természetbeli adománnyal támogassák gyülekezetünk (szociális segítő) ezen karitatív tevékenységét.
– Szeretnénk felhívni a szülők és nagyszülők figyelmét az ősztől induló új iskolai hit- és erkölcstan oktatási rendszerre, mellyel kapcsolatban bíztatjuk a kerületünkben élő, az 1. és 5. osztályba most beiratkozó gyermekek szüleit is, hogy válasszák az evangélikus hit- és erkölcstant! E témáról is olvashatunk az Evangélikus Élet eheti számában, amelyet az iratterjesztésben megvásárolható többi kiadvánnyal együtt ajánlunk a testvérek figyelmébe.
– Gyülekezetünkben – mint azt az itt levők tudják – az áldozati vasárnapi gyűjtés idén templomunk akadály-mentesítésére lett meghirdetve. Hálásan köszönjük a múlt vasárnap, illetve külön befizetett adományokat! Az eddig összegyűlt összeg: 1.433.540 Ft, de a gyűjtés még nincs lezárva, e fontos célra a későbbiekben is lehet adakozni.
– Ismét szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Kérjük, bevallásuk elkészítésekor gondoljanak evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára!
– Ma az országos evangélikus ifjúsági munkát támogató offertóriumot gyűjtünk egyházunk minden templomában, így nálunk is. Isten áldása legyen az adományok felhasználásán és az adakozókon egyaránt!

– És végül – a rádióhallgatók kedvéért – szeretném elmondani kelenföldi evangélikus gyülekezetünk elérhetőségeit. Lelkészi hivatalunk Budapesten, a 11. kerületben, a Bocskai út 10. szám alatt található. Egyéb információk a közösségünkről és alkalmainkról, megtalálhatóak honlapunkon, a kelenfold.lutheran.hu oldalon.

A hirdetéseket a heti igével zárom. Jézus mondja János evangélimában: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.”(Jn 10,27-28)