Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2013. április. 7. Hirdetés

2013. április. 7. Húsvét ünnepe utáni első vasárnap

1. Megemlékezés:
– A 10.30-kor kezdődő istentiszteletünkön emlékezünk meg imádságban előrement testvéreinkről, Baky Gyulánéról és Baky Gyuláról. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!

2. Alkalmaink:
– Mai vasárnap tartjuk az idei áldozati vasárnapunkat, melynek célja templomunk akadálymentesítése. Hálásan köszönjük testvéreink áldozatvállalását!
– Hét közbeni alkalmaink a szokott rendben lesznek megtartva, melyeket megtaláljuk a hirdetőtáblákon és a honlapunkon is.
– Kedden délelőtt 10 órakor kismamakört tartunk az alagsori gyülekezeti teremben.
– Kedden, este 18 órakor presbiteri ülés lesz a tanácsteremben.
– Pénteken este 19 órától tartjuk a Középkör soron következő alkalmát, a gyülekezeti teremben. Az idei tanévben az újszövetségi apokrifekkel foglalkozunk. Mostani témánk a Nikodémus evangélium lesz.
– Jövő vasárnap az MR1 Kossuth Rádió templomunkból közvetít istentiszteletet 10.04 perctől, így kérjük a testvéreket, hogy aznap 10.30 helyett 10 óra előtt néhány perccel érkezzenek, mivel az istentiszteletet aznap 10 órakor kezdjük. Köszönjük mindenki megértését!
– Április 16-án képviselő-testületi ülés lesz tanácstermünkbe, melyre a meghívók már kimentek.
– Mához két hétre, április 19–21. között tartjuk tavaszi gyülekezeti hétvégénket Balatonszárszón. Jelentkezni még holnapig lehet. A Hívogató szórólap elvihető az iratterjesztésből!

3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe.
– Idén is szeretnénk felhívni adózó testvéreink figyelmét a 2×1%-ra. Gondoljunk evangélikus egyházunkra és gyülekezetünk alapítványára! A technikai számokat ugyancsak szórólapon megtaláljuk az iratterjesztésben.

4. Egyéb:
– Kelenföldi gyülekezet bérbe kívánja adni az irodák fölötti, Bocskai útra néző 2 és fél szobás, étkezős, cirkófűtéses, felújított állapotban levő lakását. Az épület egyházi jellegére való tekintettel különösen fontos a bérlő megbízhatósága. Érdeklődni a lelkészi hivatal telefonszámain (361 21 59; 20 824 29 07) vagy annak E-mail címen (kelenfold@lutheran.hu) lehet.
– Kérésre hirdetjük, hogy pénteken, április 12-én 13-18 óra között ifjúsági keresztyén véradás lesz a városmajori rk. templomban.

5. Offertórium:
– Nagyszerdától – Húsvéthétfőig az offertórium Fréten 30.460,- Ft, a Bocskai úton 179.180,-Ft volt, A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Már most hirdetjük, hogy a jövő heti kötelező offertórium az országos evangélikus ifjúsági munkát támogató offertórium. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A hét igéje:„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.” (1 Pt 1,3)