Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Dr. Blázy Árpád Lajos

12_10_BÁ_4Dr. Blázy Árpád Lajos (szül.: Budapest, 1962. február 5.)

Tanulmányok:
Alap- és középiskoláit Zalaegerszegen végezte, 1980-ban érettségizett a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Ezt követően felvételt nyert a BME villamosmérnöki karára, ahol – 11 hónapos (előfelvételis) katonai szolgálatot követően – 1981 őszén kezdte meg egyetemi tanulmányait. Emellett bekapcsolódott a kelenföldi evangélikus ifjúság életébe.
Az első tanév sikeres befejeztével, 1982 augusztusában jelentkezett a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémiára. Ennek elvégzését követően 1987. június 27-én avatták lelkésszé a budavári evangélikus templomban.

Posztgraduális tanulmányok:
Bázeli Egyetem (1989), Wuppertal KIHO (1990–1991), ELTE BTK nappali tagozat – vendéghallgató (1991–1993), Tübingeni Egyetem (1998–1999). Fő érdeklődési és kutatási területe az egyháztörténet.
Doktori értekezését A humanista Simon Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523) – adalékok a magyarországi reformáció kezdeteihez – címmel 2007 júniusában nyújtotta be a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára. (Témavezetője: Dr. Ladányi Sándor, tanszékvezető, az egyháztörténet professzora, opponensek: Dr. Szabó András DSc tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Fabiny Tibor ny. egyetemi tanár voltak.) A dolgozat nyilvános védésére 2007. november 26-án került sor a Hittudományi Kar dísztermében. Ugyanitt avatták – summa cum laude minősítéssel – doktorrá 2007. december 20-án.

Lelkészi pálya:
1987. augusztus 15-től a Siófok-Kötcsei Egyházközségben kezdte el a lelkészi szolgálatot. A lelkészi munka mellett végigkísérhette a siófoki Makovecz-templom felépülését. 1991 szeptemberétől a Gödöllő-Veresegyházi Egyházközségbe helyezték helyettes lelkésznek, ahol a gyülekezet meghívására 1993–2001-ig parókus lelkész. 2001 tavaszán a Kelenföldi Gyülekezet hívta meg lelkészéül, ahol 2002–2005 és 2008–2013 között igazgató lelkész.

Közegyházi szolgálat:
1996–2001 között az Észek-Pest megyei egyházmegye pénztárosa, zsinati küldött és az Aszódi Evangélikus Gimnázium hitoktató-lelkésze.
2006–2012 között a Budai Ev. Egyházmegye jegyzője, esperes helyettese és a lelkészi munkaközösség vezetője.
Család:
1993-ban nősült, felesége Gebe Márta, aki a Kelenföldi Gyülekezet másodlelkésze. Két gyermekük van: Márta Judit (1994) és Eszter Borbála (1996).
Címe: 1114 Budapest
Magyari István u. 1-3.
Telefon: (36) (1) 385 02 44
Mobil: 06-20-824-2907
Email: marty.blazy@lutheran.hu