Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. augusztus 26.

2012. augusztus 26.                                                 Szth. ünnepe u. 12. vasárnap

1. Esketés: Az elmúlt vasárnap fogadott örök hűséget egymásnak Korsós Andrea és Bogdány Viktor. A házasságot szerző Isten áldja meg a párokat a közös életúton!

2. Alkalmaink:

– Holnap délelőtt 9 órakor nyugdíjas bibliaórát tartunk az alagsori gyülekezeti teremben.

– Ugyanezen a napon este 18 órától lesz a katechetikai munkacsoport évkezdő megbeszélése tanácstermünkben. Hívjuk és várjuk munkatársainkat!

– Jövő vasárnap, szeptember első vasárnapján tartjuk majd az idei tanévnyitó IT-ket: a fél 10-es családi ill. a fél 11 órás IT-en. Várjuk és hívjuk az iskolásokat, diákokat, egyetemistákat, a gyülekezetünk katechetikai munkatársait, a pedagógusokat-tanárokat, hogy ki-ki egy-egy áldással indulhasson majd az új tanévre.

– Már most hirdetjük a nyitott templomok éjszakáját, melyet idén szeptember 15-én tartunk, részleteket később közlünk

3. Iratterjesztés:

– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint a „Hanem szeretni is / Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön” című nem rég megjelent könyvet, valamint egyéb kiadványainkat.

4. Egyéb:

– Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy augusztusban a Fraknó utcai szolgálatunk szünetel. Legközelebb szeptember 4-én, kedden lesz nyitva a szeretetszolgálatunk.

– Tájékoztatjuk továbbá a Testvéreket a következőről is: évekkel ezelőtt felmerült már a lelkészek és a gyülekezeti tagok között annak kérdése, hogy gyülekezetépítés szempontjából nem lenne-e építőbb, ha az IT-i rend részletes beosztás nélkül jelenne meg a hirdetőtáblákon és a honlapon? Felelevenítve az egyébként egykor hagyományos kelenföldi gyakorlatot így augusztustól a részletes beosztást az IT-ben érintettek (lelkészek, kántorok, felügyelő, irodavezető, IFÁsok) ill. az Ev. Élet kapják. Ez azt jelenti, hogy aki névre szólóan is kíváncsi, hogy ki(?) mikor(?) prédikál, azt továbbra is megtudhatja, akár az irodavezetőtől, akár a lelkészektől, akár az Ev. Életből.

5. Offertórium:

– A múlt vasárnap offertóriuma: Fréten 6.000.-Ft, a Bocskai úton 21.745.-Ft volt. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3)