Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. augusztus 19.

2012. augusztus 19.                                                 Szth. ünnepe u. 11. vasárnap

1. Esketés:

A tegnapi napon fogadott örök hűséget egymásnak Fehér Gabriella és David Maire valamint Mészáros Lajos és Tóth Adrienn. A házasságot szerző Isten áldja meg a párokat a közös életúton!

2. Alkalmaink:

– Nemzeti ünnepünkre való tekintettel holnap délelőtt nem lesz nyugdíjas bibliaóra.

– Augusztus 24-én, pénteken este 19 órakor lesz az IFA tanévkezdő alkalma irodánkban, melynek keretében a szeptember szolgálatok kerülnek beosztásra. A kör nyitott, ezért hívjuk mindazokat, akik egyszer-egyszer szívesen olvasnának igét vagy imádságot a tanév során a fél 11-es IT-ken.

– Mához két hétre, szeptember első vasárnapján tartjuk majd az idei tanévnyitó IT-ket: a fél 10-es családi ill. a fél 11 órás IT-en. Várjuk és hívjuk az iskolásokat, diákokat, egyetemistákat, a gyülekezetünk katechetikai munkatársait, a pedagógusokat-tanárokat, hogy ki-ki egy-egy áldással indulhasson majd az új tanévre.

3. Iratterjesztés:

– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint a „Hanem szeretni is / Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön” című nem rég megjelent könyvet, valamint egyéb kiadványainkat.

5. Egyéb:

– Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy augusztusban a Fraknó utcai szolgálatunk szünetel. Legközelebb szeptember 4-én, kedden lesz nyitva a szeretetszolgálatunk.

– Tájékoztatjuk továbbá a Testvéreket a következőről is: évekkel ezelőtt felmerült már a lelkészek és a gyülekezeti tagok között annak kérdése, hogy gyülekezetépítés szempontjából nem lenne-e építőbb, ha az IT-i rend részletes beosztás nélkül jelenne meg a hirdetőtáblákon és a honlapon? Felelevenítve az egyébként egykor hagyományos kelenföldi gyakorlatot így augusztustól a részletes beosztást az IT-ben érintettek (lelkészek, kántorok, felügyelő, irodavezető, IFÁsok) ill. az Ev. Élet kapják. Ez azt jelenti, hogy aki névre szólóan is kíváncsi, hogy ki(?) mikor(?) prédikál, azt továbbra is megtudhatja, akár az irodavezetőtől, akár a lelkészektől, akár az Ev. Életből.

4. Offertórium:

– A múlt vasárnap offertóriuma: Fréten 10.750.-Ft, a Bocskai úton 46.790.-Ft. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.(1Pt 5,5)