Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. augusztus 12.

2012. augusztus 12.                                                  Szth. ünnepe u. 10. vasárnap

 

1. Keresztelés:

Az elmúlt héten megkereszteltük Pelsőci Benedek és Németh Boglárka Zsuzsanna kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket, szüleikkel együtt!

2. Temetés: Elmúlt héten búcsúztattuk Forró Imre (+65) és Szauer Józsefné, sz.: Völfi Margit (+73) testvérünket. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.

3. Alkalmaink:

– Holnap délelőtt 9 órakor nyugdíjas bibliaórát tartunk az alagsori gyülekezeti teremben.

4. Iratterjesztés:

– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát ill. a „Hanem szeretni is / Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön” című nem rég megjelent könyvet, valamint egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium:

– A múlt vasárnap offertóriuma: Fréten 8.100.-Ft, a Bocskai úton 39.455.-Ft. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

6. Gazdasági helyzet:

2012. I. félév adatai:

A június 30-i pénzügyi zárás után gondnokunk elkészített egy rövid kimutatást arról, hogy gyülekezetünk éves költségvetésének néhány fontos tétele hogyan alakult az első félév végére. Ezek az adatok a hirdetés írott változatában olvashatók a hirdetőtáblán, illetve a honlapon. Itt csak annyit emelünk ki, hogy bár az adományok összege valamivel nagyobb volt az időarányosnál, az egyházfenntartásból és perselypénzből származó bevételünk kisebb lett, mint az éves terv fele. A perselypénz például 6 hónap alatt az éves tervben szereplő összeg 40,2%-át tette ki. Tudjuk, hogy ez a támogatás végképp csak a templomba járó gyülekezeti tagoktól származik, mégis újra kérjük az itt levőket, hogy a perselypénzzel kapcsolatban is felelősen gondoljanak gyülekezetünk szolgálatának anyagi feltételeire. Ehhez kapcsolódva hirdetjük, hogy ezekben a hetekben zajlik a szolgálati lakások tervezett felújítása, illetve karbantartása, az orgona javítási és felújítási munkáira pedig az ősszel fog sor kerülni.

terv

tény

%

Bevétel

30 726 000

13 788 094

44,9

Kiadás

34 591 800

13 471 355

38,9

Egyházfenntartás

7 100 000

3 242 100

45,7

Adomány

2 600 000

1 419 169

54,6

Perselypénz(+kötelező off.

(+GAS

(+szupplikáció)

3 780 000

1 520 465

40,2

Áldozati vasárnap

2 300 000

1 748 490

76

7. Egyéb: Szeretettel tájékoztatjuk a Testvéreket a következőkről: évekkel ezelőtt felmerült már a lelkészek és a gyülekezeti tagok között annak kérdése, hogy gyülekezetépítés szempontjából nem lenne-e építőbb, ha az IT-i rend részletes beosztás nélkül jelenne meg a hirdetőtáblákon és a honlapon? Felelevenítve az egyébként egykor hagyományos kelenföldi gyakorlatot így augusztustól a részletes beosztást az IT-ben érintettek (lelkészek, kántorok, felügyelő, irodavezető, IFÁsok) ill. az Ev. Élet kapják. Ez azt jelenti, hogy aki névre szólóan is kíváncsi, hogy ki(?) mikor(?) prédikál, azt továbbra is megtudhatja, akár az irodavezetőtől, akár a lelkészektől, akár az Ev. Életből.

Egy apostoli Ige ezzel kapcsolatban: ”Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók.”(Jak 2,1)