Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. augusztus 05.

2012. augusztus 05.                                                     Szth. ünnepe u. 9. vasárnap

1. Alkalmaink:

– Holnap délelőtt 9 órakor nyugdíjas bibliaórát tartunk az alagsori gyülekezeti teremben.

2. Iratterjesztés:

– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint egyéb kiadványainkat.

3. Offertórium:

– A múlt vasárnap offertóriuma: Fréten 15.800.-Ft, a Bocskai úton 21.890.-Ft. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

4. Gazdasági helyzet:

2012. I. félév adatai:

A június 30-i pénzügyi zárás után gondnokunk elkészített egy rövid kimutatást arról, hogy gyülekezetünk éves költségvetésének néhány fontos tétele hogyan alakult az első félév végére. Ezek az adatok a hirdetés írott változatában olvashatók a hirdetőtáblán, illetve a honlapon. Itt csak annyit emelünk ki, hogy bár az adományok összege valamivel nagyobb volt az időarányosnál, az egyházfenntartásból és perselypénzből származó bevételünk kisebb lett, mint az éves terv fele. A perselypénz például 6 hónap alatt az éves tervben szereplő összeg 40,2%-át tette ki. Tudjuk, hogy ez a támogatás végképp csak a templomba járó gyülekezeti tagoktól származik, mégis újra kérjük az itt levőket, hogy a perselypénzzel kapcsolatban is felelősen gondoljanak gyülekezetünk szolgálatának anyagi feltételeire. Ehhez kapcsolódva hirdetjük, hogy ezekben a hetekben zajlik a szolgálati lakások tervezett felújítása, illetve karbantartása, az orgona javítási és felújítási munkáira pedig az ősszel fog sor kerülni.

 

 

terv

tény

%

Bevétel

30 726 000

13 788 094

44,9

Kiadás

34 591 800

13 471 355

38,9

 

Egyházfenntartás

7 100 000

3 242 100

45,7

Adomány

2 600 000

1 419 169

54,6

Perselypénz

(+kötelező off.

(+GAS

(+szupplikáció)

3 780 000

1 520 465

40,2

Áldozati vasárnap

2 300 000

1 748 490

76

 

5. Egyéb: Evangélikus szervezésű Zarándok út lesz a Szentföldre, melyre bárki jelentkezhet. További részletek a hirdetőtáblán.

 

A mai ige így szól hozzánk: Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b)