Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Hirdetés 2012. július 29.

2012. július 29. Szth. ünnepe u. 8. vasárnap

1. Keresztelő: Az elmúlt héten megkereszteltük Árvay Réka és András, Zentai Zsófia Lídia és Szatmári Maja Kamilla kistestvéreinket! Isten áldása legyen életükön!
2. Esküvő: Az elmúlt héten fogadott egymásnak örök hűséget Horváth Mária és Lengyel Gábor. Isten áldja meg őket közös életútjukon!
3. Alkalmaink:
– Holnap délelőtt 9 órakor nyugdíjas bibliaórát tartunk az alagsori gyülekezeti teremben.
3. Iratterjesztés:
– Az Evangélikus Élet legfrissebb számát ajánljuk a testvérek figyelmébe, valamint egyéb kiadványainkat.
4. Offertórium:
– A múlt vasárnap offertóriuma: Fréten 17.300.-Ft, a Bocskai úton 34.780.-Ft. A mai offertórium a gyülekezet céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

A mai ige így szól hozzánk: Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8-9)