Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Entries Tagged as ‘Lelkészek’

Dr. Gáncs Tamás

Dr. Gáncs Tamás 1979. február 16-án született Budapesten, Gáncs Péter és Hafenscher Márta első gyermekeként. Gyermekkorát Pécelen és Nagytarcsán töltötte. Az általános iskola elvégzése után a budapesti Szerb Antal Gimnáziumba nyert felvételt, speciális német tagozatra, ahol 1997-ben tett sikeres érettségi vizsgát. Ezután a Kodolányi János Főiskola idegenvezető-idegenforgalmi menedzser szakára járt, majd 1998 végétől a Fotex Records Kft. egy cd boltjában dolgozott eladóként 2000 januárjáig. Ebben az évben – a nyelvek tanulása mellett – jelentkezett és nyert felvételt az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. 2001 és 2004 között a Kairosz folyóirat egyik szerkesztője, a teológus-hallgatók által alapított Jelenlét Műhely Egyesület egyik […]

Tovabb

Dr. Blázy Árpádné

Dr. Blázy Árpádné, szül. Gebe Márta 1970. augusztus 2-án született Tordaszentlászlón (Erdély). Az általános iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot a Kolozsvári (Farkas utcai) „Ady-Sincai” Történelem –Filológia Líceumban végezte. A romániai forradalom (1989) után Budapesten kezdte meg felsőbb tanulmányait a Református Teológia Katechetika Szakán (ma Károli Gáspár Református Egyetem), ahol 1994-ben hitoktatói oklevelet szerzett. Ezzel egyidőben gondozónőként a Gödöllői Református Szeretetotthonban dolgozott. Gödöllőn ismerkedett meg Blázy Árpáddal, akivel 1993-ban házasságot kötött. Két gyermekük született: Márta (1994) és Eszter (1996). 1999-ben felvételizett a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakára, ahol 2005-ben diplomázott. Gyakorlati évét a Budavári Gyülekezetben töltötte. 2005-től a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet […]

Tovabb

Dr. Blázy Árpád Lajos

Dr. Blázy Árpád Lajos (szül.: Budapest, 1962. február 5.) Tanulmányok: Alap- és középiskoláit Zalaegerszegen végezte, 1980-ban érettségizett a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Ezt követően felvételt nyert a BME villamosmérnöki karára, ahol – 11 hónapos (előfelvételis) katonai szolgálatot követően – 1981 őszén kezdte meg egyetemi tanulmányait. Emellett bekapcsolódott a kelenföldi evangélikus ifjúság életébe. Az első tanév sikeres befejeztével, 1982 augusztusában jelentkezett a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémiára. Ennek elvégzését követően 1987. június 27-én avatták lelkésszé a budavári evangélikus templomban. Posztgraduális tanulmányok: Bázeli Egyetem (1989), Wuppertal KIHO (1990–1991), ELTE BTK nappali tagozat – vendéghallgató (1991–1993), Tübingeni Egyetem (1998–1999). Fő érdeklődési és kutatási területe az […]

Tovabb