Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2024. 06. 09. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

Temetés
A héten vettünk végső búcsút Zelenák Lajosné született Varga Ilona Edit (†85) és Dr. Tóth Ferenc (†73) testvéreinktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Ma, a 10:30-as istentisztelet után presbiteri ülést tartunk, melyen az egyházkerületi felügyelőválasztásra kerül sor.
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra.
– Pénteken 19 órakor tartjuk a középkör évadzáró alkalmát.
– Jövő vasárnap 10:30-kor tanévzáró istentiszteletet tartunk, ezt követően piknikre hívjuk a gyülekezetet a templomkertbe. Aznap Kelenföldön, csak egy istentiszteletet tartunk. A piknikre szívesen fogadunk gyümölcsöket, süteményeket. Ezen a vasárnapon tartjuk továbbá idei áldozati vasárnapunkat is (célok: tetőfelújítás, Kelenföld100 kiadvány). Adományaikat előre is hálásan köszönjük!
– A következő vasárnap, június 23-án ünnepeljük gyülekezetünk megalakulásának 100. évfordulóját. Ezért az ünnepi istentiszteletet 10:30-as kezdéssel rendkívüli módon az egykori istentiszteletek helyszínén, a Gárdonyi ált. iskola tornatermében (Bartók B. út 27.) tartjuk. Így ezen a napon is csak egy istentiszteletet tartunk. Ünnepeljünk együtt!
– Június 18-án, kedden 18 órakor tartjuk idei képviselő-testületi ülésünket, melyre a meghívót kiküldtük.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet magazint, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 12 500,- Ft, Kelenföldön 112 455,- Ft volt.
A mai vasárnapra gyógykezelési offertóriumot hirdetett meg egyházunk, ehhez csatlakozik gyülekezetünk is.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)