Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2024. 05. 26. Híreink

Szentháromság ünnepe

Keresztelő
Múlt vasárnap megkereszteltük Gulyás Zóé Flóra, Gulyás Roland, Gulyás Nella és Kovács Helga kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Temetés
A héten vettünk végső búcsút Scheuring Lászlóné sz. Vajda Zsuzsanna (†92) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Hétfőn 18 órakor Nőikör.
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra. 17 órától konfirmandusok alkalma, 18 órától a Kelenföld100 szerkesztőcsoport tartja következő ülését.
– Szerdán 16:45-től Bibliaiskola.
– Pénteken 16:30-tól Bibliakuckó, 18.30-tól az istentiszteleti felolvasók (IFA) bibliaórája.
– Jövő vasárnap 9.30-tól családi istentiszteletet is tartunk.
– Jövő vasárnap lesz Szikra Benedek lelkész-jelöltünk vizsgaistentisztelete (10.30), melyet vizsgabizottság értékel Fabiny Tamás püspök vezetésével.

Egyéb
– Őszi gyülekezeti hétvégénkre egy kiadvánnyal szeretnénk megemlékezni gyülekezetünk megalakulásának 100 évfordulójáról. Ezért szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akinek esetleg van valami emléke, fotója a múltból (elsősorban az 1910–1925 közötti időszakból), akkor azt kölcsönbe kaphassuk, archiválás ill. kiállítás céljából. Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet magazint, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi ünnepi perselypénz Farkasréten 29 845,- Ft, Kelenföldön 185 520,- Ft volt.
A mai offertórium a gyülekezet fenntartását szolgálja.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Szentháromság ünnepének igéje:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” (2Kor 13,13)