Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2024. 05. 05. Híreink

Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap

Alkalmaink
– Hétfőn 18.30-kor H(étfői)IFI, egyetemisták biliaórája az új gyülekezeti teremben, 19 órától Senior kör.
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő.
– Szerdán 16:45-től Bibliaiskola.
– Csütörtökön, Mennybemenetel ünnepén 18 órától lesz úrvacsorás istentisztelet.
– Pénteken 16:30-tól Bibliakuckó, 19 órától középkör.
– Konfirmandusaink beszámolója jövő szombaton 10 órától lesz tanácstermünkben, a konfirmáció jövő vasárnap, a 10:30-as istentiszteleten. A presbiter testvéreket szeretettel hívjuk 10:15-re az irodák előtti folyosóra a közös bevonuláshoz.

Egyéb
– Őszi gyülekezeti hétvégénkre egy kiadvánnyal szeretnénk megemlékezni gyülekezetünk megalakulásának 100 évfordulójáról. Ezért szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akinek esetleg van valami emléke, fotója a múltból (elsősorban az 1910–1925 közötti időszakból), akkor azt kölcsönbe kaphassuk, archiválás ill. kiállítás céljából. Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– A PIKNIK – Ökumenikus zenés istentiszteletet idén május 16-án, csütörtökön 17 órától lesz a MEÖT-székházban (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.). Hívják-várják az érdeklődőket.
– A „Találkozó Veled” egyházkerületi nap idén Miskolcon lesz május 25-én. Részletekről a faliújságon, illetve gyülekezeti email-listákon olvashatunk.   

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet magazint, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi Cantate perselypénz, mellyel egyházunk zeneszolgálatát támogattuk Farkasréten 19 100,- Ft, Kelenföldön 92 085,- Ft volt.
A mai offertórium a gyülekezet fenntartását szolgálja.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.” (Zsolt 66,20)