Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2024. 04. 21. Híreink

Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap

Keresztelő
Múlt vasárnap megkereszteltük Szabó Zénó kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Temetés
A héten vettünk búcsút László Csaba (†60) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Hétfőn 18 órakor női kör.
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, szerdán 16:45-től Bibliaiskola.
– Pénteken 16:30-tól Bibliakuckó.

Egyéb
– Őszi gyülekezeti hétvégénkre egy kiadvánnyal szeretnénk megemlékezni gyülekezetünk megalakulásának 100 évfordulójáról. Ezért szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akinek esetleg van valami emléke, fotója a múltból (elsősorban az 1910–1925 közötti időszakból), akkor azt kölcsönbe kaphassuk, archiválás ill. kiállítás céljából. Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– A „Találkozó Veled” egyházkerületi nap idén Miskolcon lesz május 25-én. Részletekről később tudunk tájékoztatást adni. 

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet magazint, húsvéti Hírlevelünket, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 36 500,- Ft, Kelenföldön pedig 79 070,- Ft volt.
Mai vasárnap a Gusztáv Adolf Segélyszervezetnek (GAS) gyűjtünk, jövő vasárnap pedig az egyházzenét fogjuk támogatni perselypénzünkkel.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az,  a régi elmúlt, és íme: új jött létre (2 Kor 5, 17)