Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2024. 04. 14. Híreink

Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap

Temetés
A héten vettünk búcsút Ambrus Dezsőné sz. Harmati Éva (†85) és Réti Géza (†75) testvéreinktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
–  Hétfőn 18 órakor Nőikör, 19 órától a Szenior Férfi Kör.
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, amit konfis szülői megbeszélés követ.
– Szerdán 16:45-től Bibliaiskola, 19 órától XY kör.
– Pénteken 16:30-tól Bibliakuckó.
– Jövő vasárnap GAS vasárnap, budahegyvidéki szószékcserével. Keczkó Szilvia lelkésznő érkezik hozzánk, miközben lelkészünk, Blázy Árpád pedig amott szolgál.

Egyéb
– Őszi gyülekezeti hétvégénkre egy kiadvánnyal szeretnénk megemlékezni gyülekezetünk megalakulásának 100 évfordulójáról. Ezért szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akinek esetleg van valami emléke, fotója a múltból (elsősorban az 1910–1925 közötti időszakból), akkor azt kölcsönbe kaphassuk, archiválás ill. kiállítás céljából. Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– A „Találkozó Veled” egyházkerületi nap idén Miskolcon lesz május 25-én. Részletekről később tudunk tájékoztatást adni. 

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet magazint, húsvéti Hírlevelünket, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 16 700,- Ft, Kelenföldön pedig 97 735,- Ft volt.
A mai offertórium a gyülekezet fenntartását szolgálja.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.” (Jn 10,11.27–28)