Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 04. 16. Híreink

Húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap

Temetés
Templomunkban tegnap vettünk végső búcsút Szávay Jánosné sz.: Bory Mária (†95) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Hétfőn 18 órától Nőikör az új gyülekezeti teremben, 19 órától XY kör az irodában.
– Kedden 10 órakor bibliaóra, ill. baba–mama kör – jó idő esetén a Magyari úti kertben, 17 órától konfirmációi előkészítő.
– Szerdán 16:45 órától Bibliaiskola az új gyülekezeti teremben.
– Csütörtökön 18 órától kisifi az irodában.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó a régi gyülekezeti teremben, 18 órától kezdődik Piliscsabán az egyházmegyei konfis hétvége. Imádságban gondoljunk a fiataljainkra!
– Az idei „Találkozó Veled” egyházkerületi nap május 13-án Csömörön kerül megrendezésre. A programról a kihelyezett plakáton tájékozódhatnak. Regisztrálni a levelezőlistákra kiküldött linken, illetve május 7-ig a kihelyezett jelentkezési lapokon is lehet.

Egyéb
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– A Johannita Segítő Szolgálat, akik egyházunkban is sok szolgálatot vállalnak, adománygyűjtő akciót hirdet, hogy új mentőautót tudjon vásárolni a régi helyett. Erre az adománygyűjtésre hívják gyülekezetünket is. Az iratterjesztési asztalokon kihelyezett íveken találunk részleteket a felhívásról, valamint csekket a postai befizetéshez. Biztatjuk a testvéreket, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten támogassa a Johannita Segítő Szolgálatot.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet magazin és a Credo folyóirat legfrissebb számait, húsvéti hírlevelünket és egyéb kiadványainkat.

Perselypénz
Köszönettel hirdetjük, hogy az ünnepi perselypénz (nagyszerdától húsvéthétfőig) Farkasréten 65.300,- Ft, Kelenföldön pedig 329.815,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.” (1Pt 1,3)