Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 04. 02. Híreink

Böjt hatodik vasárnapja – Virágvasárnap

Keresztelő
Múlt vasárnap megkereszteltük Ignátz Márton kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Temetés
A héten vettünk búcsút Fischer János (†77) testvérünktől. Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él”.

Alkalmaink
– A 10:30-as istentisztelet után megkoszorúztuk a 111 évvel ezelőtt született, egykori kántorunk, Sulyok Imre zeneszerző templomunk homlokzatán található emléktábláját.
– Kedden 10 órakor bibliaóra lesz az új gyülekezeti teremben és kismamakör a Magyari úti udvarban, 17 órától konfirmációi előkészítő.
– Szerdán 18 órakor zárul zenés böjti sorozatunk Böjti mozaikok címmel a tanácsteremben, Molnár Lilla igei valamint Bence Gábor, Németh Sándor és Pap Kinga Marjatta zenei szolgálatával.
– Nagycsütörtökön 18 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet oltárfosztással, utána 19 órától imaóra az új gyülekezeti teremben.
– Nagypénteken délelőtt 9 órakor Farkasréten, fél 11-kor Kelenföldön tartunk úrvacsorás istentiszteletet. Este 6 órakor passiózenés passióolvasásra hívjuk a testvéreket. Ezen a napon nem tartunk bibliakuckót és nagyifjúsági órát.
-Húsvéti istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, az ünnep első napján gyermekistentisztelettel (10:30), este könnyűzenés úrvacsorás istentisztelettel (18 óra), az ünnep második napján pedig örömzenés istentisztelettel. Aki szívesen részt venne az örömzenében, Bence Gábor karnagyunknál jelentkezzen. Húsvéthétfőn 15 órakor finn nyelvű istentisztelet is lesz.

Egyéb
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát, húsvéti hírlevelünket és egyéb kiadványainkat.

Perselypénz
A múlt vasárnap perselypénze, melyet a gyülekezetek egymást kölcsönösen segítő szeretetmunkáját végző Gusztáv Adolf Segélyalapnak gyűjtöttünk, Farkasréten 23 000,- Ft, Kelenföldön 50 360,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14–15)