Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 03. 26. Híreink

Böjt ötödik vasárnapja

Keresztelő
A múlt vasárnap megkereszteltük Pintér Lili, Göbölös Gréta Mária és Göbölös Gergely György kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Esküvő
Tegnap fogadtak egymásnak örök hűséget templomunkban Benedek Marcell és Csipke Orsolya testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

Temetés
Ma emlékezünk nyolc évvel ezelőtt elhunyt testvérünkről Szentpétery Csabáról.
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– A mai GAS-vasárnap keretében szolgált közöttünk Hokker Zsolt budafoki lelkész, espereshelyettes. A mai perselypénz tehát a gyülekezetek egymást kölcsönösen segítő szeretetmunkáját végző Gusztáv Adolf Segélyalapot támogatja.
– Kedden 10 órakor bibliaóra lesz, 17 órától konfirmációi előkészítő, 18 órától pedig presbiteri ülés a tanácsteremben.
– Szerdán délelőtt 10:30-kor úrvacsorás istentiszteletet tartunk az Ezüstfény idősek otthonában; 18 órakor folytatódik zenés böjti sorozatunk Böjti mozaikok címmel a tanácsteremben, Koczor Tamás igei és Németh Sándor (pianínó) zenei szolgálatával. Mindenkit szeretettel várunk!
– Csütörtökön 18:00-tól kisifi az irodában, 19:30-tól énekkari próba.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckóra várjuk az ovisokat, kisiskolásokat; 17:00-tól Nagyifi, 18:30-tól istentiszteleti felolvasók bibliaórája.
– Szombaton, április 1-jén 15:30-tól húsvéti kézműves délutánt tartunk a gyermekeknek a tanácsteremben, hitoktatóink vezetésével. Ezzel párhuzamosan Gombos Kata a felnőtteknek (illetve a 12 év feletti gyermekeknek) a tojásírás technikáját tanítja meg. Jelentkezni Katánál lehet, kifújt tojásokat szükséges hozni.
– Vasárnap, április 2-án 9:30-tól családi istentiszteletet is tartunk a templomban, utána együtt maradunk a fügefa udvarában kávéra, beszélgetésre – erre süteményt, egyebeket köszönettel fogadunk.

Egyéb
– A presbitérium Molnár Lilla lelkészünk lemondását követően két alkalommal ülésezett, majd március 16-án a következő határozatot hozta: a lelkészi állásokra nézve: „A presbitérium a 2023-24-es munkaévben a két parókuslelkész szolgálatára építve tervezi a gyülekezet működését azzal, hogy 2024 tavaszán felülvizsgálja a kérdést.”
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Köszönjük a tegnapi takaírtónapon annak a harminc embernek a munkáját, akik a belső helységekben és a kertekben rendet raktak, kitakarítottak!

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk, az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi offertórium Farkasréten 15.800,- Ft, Kelenföldön 65.630,- Ft és Balatonszárszón 19.710,- Ft volt – ezzel az Evangélikus Hittudományi Egyetemet támogattuk.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését – ideértve lelkészeink és munkatársaink fizetését is – tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Az Emberfia, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20,28)