Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 03. 05. Híreink

Böjt második vasárnapja

Alkalmaink
– Ma este záródik „Vendégünk a világ” címmel vesperasorozat a világevangélikusság és a testvéregyházak zenéjével, igehirdetőnk Molnár Lilla lesz.
– Kedden 10 órakor bibliaóra és kismamamkör, 17 órától konfirmációi előkészítő lesz.
– Szerdán 18 órakor indul zenés böjti sorozatunk Böjti mozaikok címmel a tanácsteremben. Részletek a plakátokon, Facebook-oldalon
– Csütörtökön 18:00-tól a kisifi a tárgyalóban.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckót tartunk az irodában, a nagyifisek és konfisok az evangélikus múzeum Petőfi-kiállítását tekintik meg.
– Jövő vasárnap 18 órakor könnyűzenés úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

Egyéb
– Egyházi törvényeink előírásának megfelelően kihelyeztük választói névjegyzékünket, amelyet szeretnénk frissíteni, aktualizálni. Kérjük a testvéreket, hogy ki-ki ellenőrizze saját adatait, illetve ha mint aktív gyülekezeti tag nem találja a nevét a névsorban, akkor legyen szíves feliratkozni. Közreműködésüket előre is köszönjük.
– Kérjük a szárszói gyülekezeti hétvégére jelentkezőket, hogy a részvételi díjukat március 10-ig utalják át a gyülekezet számlájára, vagy juttassák el az irodába .
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk, az Evangélikus Élet folyóirat legfrissebb számait, a Bibliaolvasó útmutatót, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 26 930,- Ft, Kelenföldön 113 980,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Egyházunk gyűjtést hirdetett a földrengés miatt rászorultakká válók megsegítésére, az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül. További információk az evangélikus.hu oldalon olvashatók.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését – ideértve lelkészeink és munkatársaink fizetését is – tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)