Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 02. 26. Híreink

Böjt első vasárnapja

Temetés
A héten vettünk búcsút Mihály Józsefné sz. Gálfi Erzsébet (89) és Presztóczki Mária (52) testvéreinktől. Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Ma este folytatódik „Vendégünk a világ” címmel vesperasorozat a világevangélikusság és a testvéregyházak zenéjével, igehirdetőnk Gáncs Tamás lesz. Részletek a szórólapon és a gyülekezet Facebook-oldalán.
– Kedden 10 órakor bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, 17:45-től „Színes praktikus, fenntartható – ilyen is lehet egy zöld gardrób!” címmel az Ökoanyu-könyvek szerzője, Nagy Réka tart előadást az új gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16:45-kor bibliaiskola.
– Csütörtökön 18:00-tól a kisifi a tárgyalóban, imaóra az új gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckót tartunk az irodában, 17 órától nagyifi, 18:00-tól világimanapi istentisztelet a tanácsteremben, ezt követően kb. 19 órától az istentiszteleti felolvasók (IFA) bibliaórája a tárgyalóban.
– Jövő vasárnap 9:30-kor családi istentiszteletet is tartunk.

Egyéb
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Még lehet jelentkezni a szárszói tavaszi gyülekezeti hétvégénkre (március 17–19.) a kihelyezett űrlapon, illetve online a Jelentkezés Balatonszárszóra oldalon. A részletes program a plakátokon olvasható.
– Zenés böjti sorozat lesz BÖJTI MOZAIKOK címmel, márc. 8-án, 22-én, 29-én és ápr.5-én, 18:00-kor a tanácsteremben. Részletek a plakátokon, Facebook-oldalon

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk, az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, a Bibliaolvasó útmutatót, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 26 930,- Ft, Kelenföldön 68 550,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Egyházunk gyűjtést hirdetett a földrengés miatt rászorultakká válók megsegítésére, az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül. További információk az evangélikus.hu oldalon olvashatók.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését – ideértve lelkészeink és munkatársaink fizetését is – tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.” (1Jn 3,8b)