Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 02. 19. Híreink

Ötvened vasárnap

Alkalmaink
– Ma este „Vendégünk a világ” címmel vesperasorozat indul a világevangélikusság és a testvéregyházak zenéjével. A három vasárnap este mellett február 23-án, csütörtök este többnyelvű zenés áhítat lesz a világ minden tájáról érkező evangélikus vendégekkel. Részletek a szórólapon és a gyülekezet Facebook-oldalán.
– Hétfőn 18 órától női kör az új gyülekezeti teremben; 19:00-től XY (fiatal felnőttek köre) az irodában.
– Kedden 10 órakor bibliaóra, kismamakör, 17 órától konfirmációi előkészítő, 18 órától presbiteri ülés.
– Szerdán 18 órától hamvazószerdai istentiszteletet tartunk a tanácsteremben.
– Csütörtökön 18:00-tól a kisifi tagjait is a nemzetközi LVSZ-istentiszteletre hívjuk.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckót tartunk az irodában; 17 órától nagyifi. 18:00-tól cserkészgálát tartunk a tanácsteremben.
– Már most hirdetjük, hogy február 28-án 17:45-től „Színes praktikus, fenntartható – ilyen is lehet egy zöld gardrób!” címmel az Ökoanyu-könyvek szerzője, Nagy Réka tart előadást az új gyülekezeti teremben.

Egyéb
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Még lehet jelentkezni a szárszói tavaszi gyülekezeti hétvégénkre (március 17–19.) a kihelyezett űrlapon, illetve online a Jelentkezés Balatonszárszóra oldalon.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk , az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, a Bibliaolvasó útmutatót, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 22 000,- Ft, Kelenföldön 106 600,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Egyházunk gyűjtést hirdetett a földrengés miatt rászorultakká válók megsegítésére, az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül. További információk az evangélikus.hu oldalon olvashatók.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését – ideértve lelkészeink és munkatársaink fizetését is – tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak.” (Lk 18,31)