Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 02. 12. Híreink

Hatvanad vasárnap

Alkalmaink
– Ma este 18 órakor könnyűzenés istentiszteletet tartunk, az igehirdető László Dávid lesz.
– Hétfőn 18 órától férfikör.
– Kedden 10 órától bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, 19:30-tól apakör.
– Szerdán 16:45 órakor bibliaiskola.
– Csütörtökön 18:00-tól kisifi az irodában.
– Pénteken 16:00-tól farsangot tartunk a tanácsteremben ovisok, iskolások és minden érdeklődő számára Benyó Hanga és Ittzés Klára szervezésében, belépés jelmezben! 17 órától nagyifi lesz.
– Jövő vasárnaptól Vendégünk a világ címmel vesperasorozat indul a világevangélikusság és a testvéregyházak zenéjével. Már most hirdetjük, hogy a három vasárnap este mellett február 23-án, csütörtök este többnyelvű zenés áhítat lesz a világ minden tájáról érkező evangélikus vendégekkel. Részletek a szórólapon és a gyülekezet Facebook-oldalán.

Egyéb
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Még lehet jelentkezni a szárszói tavaszi gyülekezeti hétvégénkre (március 17–19.) a kihelyezett űrlapon, illetve online a Jelentkezés Balatonszárszóra oldalon.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk , az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, a Bibliaolvasó útmutatót, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 12 000,- Ft, Kelenföldön 83 915,- Ft volt.
Mai adományainkkal, egyházunk elnökségének felhívásához csatlakozva, a földrengés miatt rászorultakká válókon tudunk segíteni az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését – ideértve lelkészeink és munkatársaink fizetését is – tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” (Zsid 3,15)