Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 02. 05. Híreink

Hetvened vasárnap

Temetés
A feltámadásba vetett reménységgel emlékezünk meg Dr. Duray Aladárné született Riha Éva testvérünkről, aki egy évvel ezelőtt tért haza Teremtőjéhez és Erdélyi Orsolyáról (79), akiről az elmúlt héten vettünk búcsút. Jézus mondja: Én vagyok a Feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!

Alkalmaink
– Hétfőn az XY körrel a Grundra megyünk, ahol részt veszünk a Szólj be a papnak eseményén, mely pódiumbeszélgetésnek Gáncs Tamás az egyik résztvevője teremtésvédelem témában. 18:20-kor lehet hozzánk csatlakozni a Bocskai út 10. előtt.
– Kedden 10 órától bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő.
– Szerdán 16:45 órakor bibliaiskola.
– Csütörtökön 18:00-tól kisifi az irodában.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó (ovis, kisiskolás hittan) lesz az irodában, 17 órától nagyifi, 19 órától középkör.
– Jövő vasárnap 18 órakor könnyűzenés istentiszteletet tartunk, az igehirdető László Dávid lesz.

Egyéb
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– A mai naptól lehet jelentkezni a szárszói tavaszi gyülekezeti hétvégénkre (március 17–19.) a kihelyezett űrlapon, illetve online a Jelentkezés Balatonszárszóra oldalon.
– Molnár Lilla lelkésznő testvérünk január 31-én kelt levelében 2023. július 31-ei hatállyal bejelentette lemondását a kelenföldi másodlelkészi szolgálatról. Úgy érzi, a gyülekezet jelenlegi struktúrájában nem tudja lelkiismeretesen végezni a szolgálatát.
Lemondásában köszönetet mondott a gyülekezetben töltött időért, munkatársakért, lehetőségekért, közösen átélt élményekért és kihívásokért. Kéri gyülekezetünk közösségének életére, további szolgálatára Isten áldását.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk , az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, a Bibliaolvasó útmutatót, az Evangélikus naptárt, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 31 000,- Ft, Kelenföldön 72 375,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését – ideértve lelkészeink és munkatársaink fizetését is – tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18c)