Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2023. 01. 29. Híreink

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

Temetés
Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Kisfaludy Gizella (†98) testvérünket. Jézus mondja: Én vagyok a Feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!

Alkalmaink
– Kedden 10 órától bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő, 18 órától hírlevél szerkesztőségi ülés, 19 órától kibővített elnökségi ülés.
– Szerdán a Budai Evangélikus Lelkészi Munkaközösség (LMK) ülésének mi leszünk házigazdái, 16:45 órakor bibliaiskola.
– Csütörtökön 18:00-tól kisifi az irodában és imaközösség az új gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó (ovis, kisiskolás hittan) lesz az irodában, 17 órától nagyifi, 18:30-tól Istentiszteleti felolvasók bibliaórája.
– Jövő vasárnap 9.30-kor családi istentiszteletet is tartunk.

Egyéb
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk , az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, a Bibliaolvasó útmutatót, az Evangélikus naptárt, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 18 000,- Ft, Kelenföldön 75 690,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését, lelkészeink és munkatársaink fizetését tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézs 60,2)