Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 12. 18. Híreink

Advent 4. vasárnapja

Keresztelő
December elején megkereszteltük Patrik Klaudiát és Dencsi Mátét, múlt vasárnap pedig Keszthelyi Liza Anna és Keszthelyi Máté Péter kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Temetés
Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Dr. Árvay Attiláné sz. Vörösmarty Mária testvérünket, akit 94 éves korában hívott magához Teremtője. Jézus mondja: Én vagyok a Feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!

Alkalmaink
– Hétfőn 17:00–20:00 adventi labirintusjárást tartunk a tanácsteremben, a meditációs ösvényen bárki részt vehet, érkezési sorrendben történik a beléptetés. Érdeklődni Molnár Lillánál lehet.
– Kedden 10 órától bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő.
– Szerdán 18.30-kor kezdődik a „Várakozás arra, Aki van” című háromrészes zenés adventi sorozatunk záróalkalma a tanácsteremben. A sorozat perselypénze a diakóniai alapot szolgálja.
– Ezen a héten ifit és bibliakuckót nem tartunk, ezeket az alkalmakat januárban folytatjuk tovább. Vespera a ma estét követően vízkeresztkor lesz legközelebb.
– Ünnepi istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk: ezek rendjét megtaláljuk a karácsonyi hírlevélben, a hirdetőtáblákon, a honlapon ill. Facebook-oldalunkon. Karácsony első napján a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentisztelet, karácsony másnapján örömzenélés lesz. Aki énekesként vagy hangszeresként csatlakozna, kérjük, előre jelentkezzen Bence Gábor kántorunknál.

Egyéb
– Becsületkasszás adventi jótékonysági vásár folytatódik a kijáratnál!
– Gyülekezetünkben frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Az urnatemető dec. 23-ig hivatali időben látogatható, az ünnepek alatt az istentiszteletek idejében, a két ünnep között pedig előzetes egyeztetés után. Az időpontokkal kapcsolatban kérjük, László Dávid egyházfit keressék

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk adventi Hírlevelünket, az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 14 650,- Ft, Kelenföldön 91 935,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitvatartásakor, személyesen tehetünk meg. Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését, lelkészeink és munkatársaink fizetését tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel!” (Fil 4,4–5)