Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 11. 13. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti (reménység) vasárnap,

Alkalmaink
– Ma este 18 órától könnyűzenés úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
– Hétfőn 18 órától a férfikör (FÉK) alkalmán a MEÖT főtitkára, Dr. Fischl Vilmos lesz vendégünk, aki az Egyházak Világtanácsa idei nagygyűléséről és aktuális egyházi kérdésekről tart beszámolót. Minden kedves érdeklődőt hívunk és várunk.
– Kedden 10 órától bibliaóra, 17 órától konfirmációi előkészítő.
– Szerdán 16:45 órakor bibliaiskola.
– Csütörtökön 18:00-tól kisifi az irodában.
– Pénteken 16:30-tól kuckó (ovis, kisiskolás hittan), 17 órától nagyifi az új gyülekezeti teremeben.
– Szombaton 10:00-től a Kelenzöld következő alkalma, délután 16 órától pedig a Botta-ifjúság összejövetele lesz.
– Jövő vasárnap a 10:30-as istentiszteleten emlékezünk meg az elmúlt év során elhunytakról – szeretettel várjuk az emlékező testvéreket.
– Szintén jövő vasárnap 17 órakor a Budai Egyházmegye kórusünnepére hívogatunk a budahegyvidéki templomba, ahol gyülekezetünk mindhárom zenei együttese szolgál.
Kelenföldön este 6-kor igeliturgiát tartunk.

Egyéb
Presbitériumunk ülésén néhány olyan döntést hoztunk, amivel csökkenteni reméljük az energiafogyasztásunkat, ami a kiadásaink kisebb mértékű emelkedésének szándékán felül a teremtett világ védelmét is szolgálja.
Általánosságban mindenhol igyekszünk a fűtési szezonban a helyiségek hőmérsékletét – beleértve farkasréti templomunkat is – csökkenteni, kérve minden csoportunkat, munkatársunkat, csoportvezetőnket, hogy erre nagyon figyeljenek.
A hétközi alkalmakat amennyire lehetséges, kisebb termekbe szeretnénk áthelyezni, koncentrálva arra, hogy a Bocskai úti épületszárnyban folyjanak azok, ezzel elkerülve a párhuzamosan több helyiségben felmerülő fűtési igényt. A Magyari István utcai oldalon szeretnénk a fűtési idényre állagmegóvó temperálásra csökkenteni a közösségi terek fűtését.
Templomunk fűtése – a tér méretei miatt is – elég jelentős gázfogyasztást jelent, így az istentiszteleteket november elejétől a hideg idő végéig a tanácsteremben tervezzük megtartani. Az alkalmakra továbbra is a templomon keresztül várjuk testvéreink érkezését.
Természetesen olyan vasárnapokon és ünnepnapokon, amikor a délelőtti istentiszteleten résztvevők száma várhatóan meghaladja a tanácsterem befogadóképességét, az istentiszteletet a templomban lesz, de a fűtést ott is erősen csökkenteni tervezzük. A templomba érkezéskor fogunk mindenkit tájékoztatni, hogy az aktuális alkalmat hol fogjuk tartani.
Az előttünk álló hónapokban folyamatosan gyűjtjük a tapasztalatokat, visszajelzéseket, ugyanakkor figyeljük a gázfogyasztásunkat is, így ha szükséges, tudunk változtatni a most ismertetett döntéseken. Bízunk abban, hogy ezekkel az intézkedésekkel érdemben tudjuk csökkenteni energiafogyasztásunkat, és így a gyülekezetet anyagilag is fenntartó testvéreinktől érkező áldozatot vállaló adományokkal fenn tudjuk tartani szeretett gyülekezetünk működőképességét.
– Bíztatunk mindenkit, hogy akit a népszámlálással kapcsolatosan kérdezőbiztos keresi fel, ne feledkezzen meg a felekezeti hovatartozásáról nyilatkozni.
– Gyülekezetünkben is frissítést végezünk a kapcsolattartási adatokban, ehhez kérjük, hogy akik még nem tették meg, a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz, Farkasréten 12.600,- Ft, Kelenföldön 107.730,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Gyülekezetünk is nehezedő anyagi helyzetbe került, ne feledjük, hogy közösségünk működését, lelkészeink és munkatársaink fizetését tagjaink adományaiból tudjuk fenntartani.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé!” (2Kor 5,10)