Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 09. 11. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap

Keresztelő
A múlt vasárnap megkereszteltük Ludányi Júlia, Benkócs Zsombor és Levente kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Alkalmaink
– Ma este 18:00-kor szeretettel várunk minden érdeklődőt könnyűzenés, úrvacsorás istentiszteletünkre, mely egyben a 15:30-kor kezdődő egyházmegyei ifidélután záróistentisztelete is. A fiatalokat várjuk az ifidélutánra is.
– Holnap, hétfőn 18 órakor tartja Férfikörünk (FÉK) tanévkezdő alkalmát. Témánk a megigazulásról szóló 25 éve létrejött rk.-ev. Közös nyilatkozat.
– Kedden 10 órától Bibliaóra, este 18 órától pedig Presbitériumunk tarja ülését.
– Szerdán Sződligeten tartjuk az idei Bibliaiskola tanévkezdő alkalmát. Találkozás a Nyugati pályaudvaron a Vácra induló vonat peronbejáratánál 14:30 órakor.
– Csütörtökön 18:00-tól ifjúsági kört (ifit) tartunk.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó (ovis és kisiskolás hittan).
– Az első konfirmációs óra szeptember utolsó keddjén, 27-én du. 5 órakor lesz a régi gyülekezeti teremben. A hatodik osztályos diákoktól kezdődően várjuk a gyermekek jelentkezését – Blázy Árpád igazgatólelkésznél vagy a lelkészi hivatalunkban.

Egyéb
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést végezünk, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 29 690,- Ft, Kelenföldön pedig 68 850,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel isa legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40)