Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 09. 04. Hreink

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap

Esketés
A múlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Schönfeld Attila és Blázy Eszter, Koronczai Bence és Mihu Krisztina testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

Temetés
Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Dr. Nagy Józsefné sz. Tyerjanszki Anna testvérünket, akit 93 éves korában hívott magához Teremtője. Jézus mondja: Én vagyok a Feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is élni fog. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!

Alkalmaink
– Kedden 10 órától Bibliaóra, este 18 órától pedig Hírlevelünk szerkesztősége tarja ülését a tárgyalóban.
– Csütörtökön 18:00-tól ifjúsági kört (ifit) tartunk.
– Pénteken 16:30-tól bibliakuckó (ovis és kisiskolás hittan), 19 órától a középkör évkezdő alkalma.
– Az első konfirmációs óra szeptember utolsó keddjén, 27-én du. 5 órakor lesz a régi gyülekezeti teremben. A hatodik osztályos diákoktól kezdődően várjuk a gyermekek jelentkezését – Blázy Árpád igazgatólelkésznél vagy a lelkészi hivatalunkban.
– Szept. 11-én, következő vasárnap este 18:00-kor szeretettel várunk minden érdeklődőt könnyűzenés, úrvacsorás istentiszteletünkre, mely egyben a 15:30-kor kezdődő egyházmegyei ifidélután záróistentisztelete is. A fiatalokat várjuk az ifidélutánra is!

Egyéb
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést végezünk, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 9 370,- Ft, Kelenföldön 54 460,- Ft volt.
Mai adományainkkal országos offertórium keretében az ifjúsági munkára gyűjtünk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
A megrepedt nádszálat nem töri össze,a füstölgő mécsest nem oltja ki.” (Ézs 42,3)