Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 08. 21. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap

Temetés
Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Dr. Jánossy Lajos testvérünket, akit 84 éves korában hívott magához Teremtője, és Szabó Gábor Lászlót, akinek 73 év adatott földi életében.  Jézus mondja: Én vagyok a Feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is élni fog. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!

Egyéb
-A mögöttünk álló héten megtartottuk gyülekezeti napközis gyerektáborunkat. Hálát adunk Istennek, hogy gondja volt ránk és hálásak vagyunk az együtt töltött időért.
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést végezünk, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 11 000,- Ft, Kelenföldön 21 700,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatunk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul.” (JSir 3,22k)