Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 07. 17. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap

Keresztelés
A múlt vasárnap megkereszteltük Szabó Sarolta, Nyirő Boglárka és Máté, valamint Halászlaki Hédi kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Esketés
A tegnap fogadtak egymásnak örök hűséget Győri János és Endreffy Saci. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

Egyéb
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést szeretnénk végezni, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet folyóirat legfrissebb számát, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 10 500,- Ft, Kelenföldön 59 395,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatunk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka.” (Ef 2,8)