Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 06. 19. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Esketés
A héten fogadtak egymásnak örök hűséget templomunkban Gaylhoffer Ildikó és Berecz Mihály valamint Nemes Anikó és Ammar Chaudhary testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

Megemlékezés
A héten vettünk végső búcsút Nagy László Jánosné szül.: Lapis Judit Ilona (74) és Bánszky László (†84) testvéreinktől. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.

Alkalmaink
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra lesz.
– Jövő vasárnap 19 órakor az Inferno Minor kórus ad jótékonysági hangversenyt templomunkban.
– Nyári napközis hittantáborunkat augusztus 15–19. között tartjuk, Állatok a Bibliában címmel. Jelentkezni Molnár Lillánál lehet június 30-ig. Szintén nála lehet jelentkezni a Szélrózsa ev. ifj. fesztiválra is.

Egyéb
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést szeretnénk végezni, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet, a Credo folyóirat legfrissebb számait, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok

A múlt vasárnapi perselypénz (Farkasrét + Kelenföld) 844 305,- Ft volt, mellyel az idei áldozati vasárnap céljait támogattuk. Kérjük, hogy akik átutalással szeretnék még támogatni az adott célokat, a közleménybe írják be: Áldozati vasárnap.
Jövő vasárnap gyógykezelési offertóriumot hirdetett meg egyházunk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Aki titeket hallgat, engem hallgat,és aki titeket elutasít, engem utasít el.” (Lk 10, 16)