Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 06. 12. Híreink

Szentháromság ünnepe

Keresztelés
Tegnap megkereszteltük Gombos Emília Nóra és Zimányi Rebeka Niké kistestvérünket. Isten áldása kísérje őket szeretteivel együtt.

Megemlékezés
A héten vettünk végső búcsút Páskándiné Sebők Anna (78) és Dr. Mády János (†84) testvéreinktől. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.

Alkalmaink
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, 18 órakor presbiteri ülés lesz.
– Szombaton 15 órakor kerül sor Nagy Ádám hatodévesünk lelkészavatására Ősagárdon, melyen gyülekezetünk szép számmal képviselteti magát.
– Nyári napközis hittantáborunkat augusztus 15–19. között tartjuk, Állatok a Bibliában címmel. Jelentkezni Molnár Lillánál lehet június 30-ig. Szintén nála lehet jelentkezni a Szélrózsa ev. ifj. fesztiválra is.

Egyéb
– Gyülekezetünk a kapcsolattartási adatokban frissítést szeretnénk végezni, ehhez kérjük a gyülekezet tagjait, hogy a kelenadat.lutheran.hu címen vagy papír űrlapon adják meg adataikat. A papíron kitöltött űrlapokat juttassák el a lelkészi hivatalba, vagy hozzák el a templomba.
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypenz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül utalhatunk adományokat.
– Környezetünkben lévő rászorultakon a Márton ládája ételdobozunkkal tudunk segíteni, amelybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk nyári hírlevelünket, az Evangélikus Élet, a Credo folyóirat legfrissebb számait, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok

A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 34 500,- Ft, Kelenföldön pedig 109 085,- Ft volt.
Mai adományainkkal az áldozati vasárnap céljain keresztül gyülekezetünket támogatjuk. Akik átutalással szeretnék támogatni ezeket a célokat, a közleménybe írják be: Áldozati vasárnap.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Szentháromság ünnepének igéje:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” (2 Kor 13,13)