Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 03. 20. Híreink

Böjt harmadik vasárnapja

Temetés
– Tegnap templomunkban búcsúztunk el Dr. Ruttkay-Miklian Géza (†75) testvérünktől.
– Sass János (†98) presbiter testvérünk temetése pedig hétfőn 10:30-kor lesz a Farkasréti Temetőben.
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él”.

Alkalmaink
– Hétfőn 19:00-kor XY (fiatal felnőttek köre lesz a tanácsteremben).
– Kedden 10 órától nyugdíjas bibliaóra a Bocskai úti gyülekezeti teremben.
– Szerdán 18 órától folytatódik Jézus-logionok a passióból című böjti zenés sorozatunk, melyen ezútta Kocsis Tamás görkat. lelkész valamint gyülekezetünk kamaraegyüttese szolgál. A sorozat részletes rogramja az iratterjesztésből szórólapon elvihető.
– Pénteken 16:30-tól „kuckó” (óvodás, kisiskolás hittan), 17 órától nagyifi és konfirmációs felkészítés. Az egyházmegye ifjúságát 17:00-ttól várják Budaörsön, gyülekezetünk kisifijét Molnár Lilla kíséri, nála lehet jelentkezni.

Egyéb
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypénz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezet számláján keresztül utalhatunk adományokat.
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Törvényi kötelezettségünknek eleget téve kihelyeztük választói névjegyzékünk tervezetét, kérjük, mindenki ellenőrizze és ha szükséges, javítsa adatait.
– Tegnap délelőtt, míg egy lelkes társaság a hátsó kertet rendezte, addig 1. osztályos hittanosaink, Bedecs Réka hitoktató vezetésével, korosztályukban megnyerték a megyei hittanversenyt Szentendrén. Gratulálunk nekik és tanáruknak is, a kertészkedőknek pedig köszönjük a hatékony munkát és a szép kertet.
– A gyülekezet kisifije rendben hazatért németországi útjáról, melynek keretében Lipcsében, Wittenbergben, Torgauban és Prágában jártak, egy hete pedig a wittenbergi vártemplomban vettek részt istentiszteleten. Váljék megerősödésükre!

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet, a Credo folyóirat legfrissebb számait, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
– A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 17 500,- Ft, Kelenföldön pedig 51 545,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
– Jövő vasárnap szupplikációs istentisztelet lesz Kelenföldön Bányai Tamás teológus-hallgató szolgálatával, így a jövő heti offertóriumot az Evangélikus Hittudományi Egyetemen zajló szolgálat javára hirdetjük meg.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Jézus mondja: „Aki az eke szarvára tesz a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)